BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » Bồn nuôi thủy sản 51

Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản 51 RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản 51  (263)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 2

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản 50 RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản 50  (299)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 1

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản 52 RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản 52  (235)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 3

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản 53 RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản 53  (244)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 4

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản HOADANG RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản HOADANG  (251)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 6

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản HOADANG 00 RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản HOADANG 00  (304)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 9

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản HOADANG 10 RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản HOADANG 10  (290)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 11

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: bồn nuôi thuỷ sản RSCL1154750 bồn nuôi thuỷ sản  (295)
BỒN NUÔI THUỶ SẢN Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. - VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM Tel: 08-62805598/ Fax: 08-62805597 Mobile phone: 0918. 644259 Web: www. composite. vn. / email: kinhdoah@ composite. vn
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Tân Phú

09/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: bồn nuôi thuỷ sản 00 RSCL1154750 bồn nuôi thuỷ sản 00  (251)
BỒN NUÔI THUỶ SẢN Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. - VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM Tel: 08-62805598/ Fax: 08-62805597 Mobile phone: 0918. 644259 Web: www. composite. vn. / email: kinhdoah@ composite. vn
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 10

09/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: bồn nuôi thuỷ sản 01 RSCL1154750 bồn nuôi thuỷ sản 01  (378)
BỒN NUÔI THUỶ SẢN Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. - VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM Tel: 08-62805598/ Fax: 08-62805597 Mobile phone: 0918. 644259 Web: www. composite. vn. / email: kinhdoah@ composite. vn
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Bình Tân

09/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản, bồn nuôi tôm bằng FRP, bồn composite RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản, bồn nuôi tôm bằng FRP, bồn composite  (357)
VINATANK® CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI BỒN BỂ DÙNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN. - Bồn nuôi cá - Bồn nuôi tảo - Bể cho cá đẻ - Bồn frp nuôi thủy sản - Bể nuôi sinh khối động vật phù du - Bể ấp trứng cá Bên cạnh đó chúng tôi chuyên sản xuất các loại bồn chuyên dụng cho ngành hoá chất, dệt nhuộm, chăn nuôi, dầu khí…bằng vật liệu Composite FRP. HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC BIẾT THÊM VỀ SẢN PHẨM Công ty TNHH Cơ Khí Linh Phát Số 3, đường 40, Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM Tel: (08) 5422 .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Thủ Đức

16/05/2014
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi hải sản RSCL1154750 Bồn nuôi hải sản  (406)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 6

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi hải sản 10 RSCL1154750 Bồn nuôi hải sản 10  (351)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 5

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: bể nuôi thủy sản RSCL1154750 bể nuôi thủy sản  (376)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 3

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: bể nuôi thủy sản 00 RSCL1154750 bể nuôi thủy sản 00  (391)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 9

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: bể nuôi thủy sản 03 RSCL1154750 bể nuôi thủy sản 03  (345)
[IMG]http: //i1124. photobucket. com/ albums/ l563/ quangvu1/ bnnuithysn. jpg[/ IMG] HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD BỒN NUÔI THUỶ SẢN, bon nuoi thuy san, bon nuoi hai san, bồn nuôi hải sản. Chuyên sản xuất: - Các loại bồn nuôi, chế biến thuỷ sản các loại từ 50 lit đến 30. 000 lít. - Bồn dùng, rửa chứa đựng các loại thuỷ hải sản. - Các sản phẩm composite theo yêu cầu của khách hàng. VUI LÒNG LIÊN HỆ: VÌ MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HOA ĐĂNG COMPOSITE Co. , TLD 195 Bưng Ông Thoàn, KP. 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 10

11/10/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Bồn nuôi thủy sản, bồn nuôi cá bằng Composite frp RSCL1154750 Bồn nuôi thủy sản, bồn nuôi cá bằng Composite frp  (710)
Vinatank Composite – Bồn thủy sản, Bồn nuôi tôm cá Công ty TNHH cơ khí Linh Phát chuyên sản xuất đa dạng các loại bồn bể chứa thủy sản, nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu Composite FRP với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau phù hợp theo yêu cầu của quý khách hàng như: Bồn tròn đứng có chân, không chân, Bồn có nắp, không nắp, Bồn vuông, Bồn hình chữ nhật các loại ( 50l, 100l, 150l, 200l, 500l, 1000l, 2000l…. ). Đặc biệt chúng tôi luôn tư vấn, thiết kế và sản xuất theo mọi yêu cầu của khách .. .
Tp. Hồ Chí Minh
09/04/2015
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cung cấp chế phẩm xử lý mùi hôi các ao nuôi thuỷ sản - 0913791329 RSCL1154750 Cung cấp chế phẩm xử lý mùi hôi các ao nuôi thuỷ sản - 0913791329  (73)
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH 528/ 5A Vườn Lài - Khu Phố 2 - Phường An Phú Đông - Quận 12 - Hồ Chí Minh Hotline: 0912. 439. 392 – 0913. 791. 329– Thùy Duyên Email: thuyduyen. dhenv@ gmail. com Website: http: //duonghuynhenv. com Ngày nay, sự phát triển của đô thị kéo theo việc phát sinh một khối lượng chất thải đáng kể. Lượng chất thải này nếu không xử lý đúng cách sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. Đặc biệt là mùi hôi từ các bãi rác, cống rãnh gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh .. .
Bà Rịa-Vũng Tàu
19/09/2015
Tp. Hồ Chí Minh: Phú Điền - Chuyên cung ứng các loại thủy sản chất lượng cao RSCL1154750 Phú Điền - Chuyên cung ứng các loại thủy sản chất lượng cao  (124)
Trại ếch Phú Điền cơ sở Hóc Môn TPHCM chuyên cung cấp trên toàn quốc: - Ếch giống lai tạo kỹ thuật mới: + Lớn nhanh, thịt ngon + Giá cả hợp lý, giao tận nơi, bán trên toàn quốc. + Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm, tư vấn phòng ngừa bệnh. + Bao tiêu đầu ra. Thu mua ếch thương phẩm. -Ếch thương phẩm: + Thịt ngon, dai, chắc, da đen, không kém ếch đồng. + Có đầy đủ các loại kích cỡ. + Cung cấp ếch to, ngon cho hệ thống nhà hàng, quán ăn, quán nhậu. + Cung cấp số lượng lớn, lâu dài cho các công .. .
65,000 đ
/ kg
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 7

23/09/2013
Tp. Hồ Chí Minh: Phú Điền - Cung cấp ếch và các loại thủy sản chất lượng cao RSCL1154750 Phú Điền - Cung cấp ếch và các loại thủy sản chất lượng cao  (137)
Trại ếch Phú Điền cơ sở Hóc Môn TPHCM chuyên cung cấp trên toàn quốc: - Ếch giống lai tạo kỹ thuật mới: + Lớn nhanh, thịt ngon + Giá cả hợp lý, giao tận nơi, bán trên toàn quốc. + Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm, tư vấn phòng ngừa bệnh. + Bao tiêu đầu ra. Thu mua ếch thương phẩm. -Ếch thương phẩm: + Thịt ngon, dai, chắc, da đen, không kém ếch đồng. + Có đầy đủ các loại kích cỡ. + Cung cấp ếch to, ngon cho hệ thống nhà hàng, quán ăn, quán nhậu. + Cung cấp số lượng lớn, lâu dài cho các công .. .
65 đ
/ kg
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 7

25/09/2013
Tìm nâng cao