BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trang chủ » 8. Mặt hàng khác » Sách báo, Đĩa nhạc- phim- game » Sách báo, tạp chí » Chi tiết tin

chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-

  Khu vực: Tp. Hà Nội » Q. Tây Hồ    -   Ngày đăng: 28/06/2015 00:12   -   Đã xem: 265
chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-
[1] chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-[2] chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-
chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-

Giá :   580,000 đ
Mã tin :  1505509     Nâng cấp tin qua ĐTDĐ ==> chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-Nâng cấp tin qua ĐTDĐ
Liên hệ :     công ty cổ phần sách và thiết bị hà nội, Tên: Trinh Huong, Đ/c: xuân la, Tp. Hà Nội , Tel: 0973680505

Liên hệ người đăng ==> chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-         Gửi cho bạn bè ==> chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-Báo tin xấu ==> chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-

chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 theoThông tư 200/2014/TT-BTC

Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ các tồn tại cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất kinh doanh đã thay đổi. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC. Cụ thể:

Ø Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Ø Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tư này bãi bỏ phần XIII - Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”.

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị , Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “Chế độ kế toán doanh nghiệp” gồm 02 quyển như sau:

Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán

- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

- Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập sổ kế toán

- Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh hoạ cụ thể để người đọc dễ dàng theo dõi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-

Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán

Giá bán: 290.000 đồng

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 theoThông tư 200/2014/TT-BTC

MỤC LỤC

THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN

II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

III. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH


chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-

Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán

Giá bán: 290.000 đồng

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 theoThông tư 200/2014/TT-BTC

MỤC LỤC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư số 201/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

II. ĐANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

B. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM

C. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

D. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

E. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. QUY ĐỊNH CHUNG

II. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

III. MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

VI. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHẦN THỨ TƯ: CHẾ ĐỘ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

I. QUY ĐỊNH CHÚNG

II. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

III. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN

IV. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN


Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh họa bằng số liệu cụ thể cho từng nội dung để người xem dễ dàng theo dõi.

Sách khổ 17x24, mỗi quyển khoảng 600 trang, giá .....290000... đồng/quyển.

Ngoài ra công ty còn cung cấp nhiều thể loại sách khác nhau như sách giáo dục tham khảo, sách văn bản pháp luật, sách hướng dẫn, biểu mẫu tài chính, kế toán, …

Liên hệ đặt hàng:0966648088

Giao hàng trên toàn quốc miễm phí

http://chinhsachtienluong.n...


chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCSách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCSách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.

“HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP”

Áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế,

các doanh nghiệp vừa và nhỏ… 

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN VÀ CHI TIẾT HẠCH TOÁN

Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

SONG NGỮ VIỆT ANH

[​IMG]

Sách hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh

Một số điểm đáng lưu ý đối với chế độ kế toán mới này:

1. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung)

2. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp.

3. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.

4. Báo cáo tài chính hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp.

5. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ.

6. Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.

Chế độ này áp dụng cho năm tài chính bắt đầu ngày 01/01/2015, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính bãi bỏ.

Bộ 2 cuốn

Gía bán 830000 đồng /bộ

Mua sách liên hệ:0966648088

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

Ngày hết hạn: 26/12/2019 00:12
Các tin khác cùng người đăng » Trinh Huong
Tp. Hà Nội: Bột rửa bát SUN citrus scent (Dùng cho máy rửa chén bát) CL1505509 Bột rửa bát SUN citrus scent (Dùng cho máy rửa chén bát)  (136)
SUN CITRUS SCENT , BỘT RỬA BÁT SUN CITRUS SCENT (Dùng cho máy rửa chén bát) Xuất xứ: Mỹ Giới thiệu công dụng và thành phần: - Bột rửa bát chuyên .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Tây Hồ

16/06/2014
Tp. Hà Nội: muối rửa bát Somat, muối làm mềm nước Somat&finish CL1505509 muối rửa bát Somat, muối làm mềm nước Somat&finish  (175)
Bán muối rửa bát Somat, muối làm mềm nước Somat, muối rửa bát Somat dùng cho gia đình Bán muối rửa bát Somat, muối làm mềm nước Somat, muối rửa bát .. .
250,000 đ Tp. Hà Nội »
Q. Tây Hồ

18/03/2013
Tp. Hà Nội: viên rửa bát ,viên rửa bát finish CL1505509 viên rửa bát ,viên rửa bát finish  (319)
liên hệ: 0973680505 giao hàng trên toàn quốc Viên rửa bát Finish - VIÊN RỬA BÁT SIÊU CAO CẤPFINISH DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI MÁY RỬA BÁT(Loại 84 viên .. .
800,000 đ Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

10/01/2013
Tp. Hà Nội: viên rửa bát finish nhập khẩu , Viên rửa bát Finish CL1505509 viên rửa bát finish nhập khẩu , Viên rửa bát Finish  (140)
viên rửa bát finish nhập khẩu Liên hệ: 0973680505 Viên rửa bát Finish - VIÊN RỬA BÁT SIÊU CAO CẤPFINISH DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI MÁY RỬA BÁT(Loại 84 .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

08/01/2013
Tp. Hà Nội: Kỹ thuật soạn thảo & ký kết hợp đồng - tuyển tập: 320 mẫu hợp đồng, kinh tế, thư CL1505509 Kỹ thuật soạn thảo & ký kết hợp đồng - tuyển tập: 320 mẫu hợp đồng, kinh tế, thư  (336)
Kỹ thuật soạn thảo & ký kết hợp đồng - tuyển tập: 320 mẫu hợp đồng, kinh tế, thương mại, dịch vụ mới nhất dùng trong doanh nghiệp liên hệ: 0973680505 .. .
325,000 đ Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

05/10/2012
Các tin khác cùng người đăng » Trinh Huong (17)
Các tin đăng trước cùng danh mục » Trang chủ » 8. Mặt hàng khác » Sách báo, Đĩa nhạc- phim- game » Sách báo, tạp chí
 Xem từ 1 đến 15 (của 1060 Rao vặt)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...         
Tp. Hồ Chí Minh: Download tiểu thuyết hay CL1505509 Download tiểu thuyết hay  (190)
Download truyện: http: //truyenngontinh. 00love00. com/ tieuthuyetngontinh. html - Bạn trai hút máu của tôi - Anh xin đầu hàng - Cho thuê người yêu - Cút .. .
Tp. Hồ Chí Minh
18/04/2015
Tp. Hồ Chí Minh: Download Tiểu thuyết ngôn tình CL1505509 Download Tiểu thuyết ngôn tình  (231)
Download truyện ngôn tình click http: //00love00. com/ - Download Tiểu thuyết Việt Nam + Download click Bàn Có Năm Chỗ Ngồi - Nguyễn Nhật Ánh + .. .
Tp. Hồ Chí Minh
29/03/2015
Tp. Hồ Chí Minh: Cần bán 1 quyển từ điển Anh Việt loại dày với 250000 từ CL1505509 Cần bán 1 quyển từ điển Anh Việt loại dày với 250000 từ  (209)
HIỆN TẠI MÌNH ĐANG DỌN NHÀ NÊN CẦN THANH LÝ 1 QUYỂN TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT 250. 000 TỪ SÁCH MÌNH MỚI MUA KHOẢNG 4 THÁNG NÊN TỪ LÚC MÌNH MUA VỀ GIỮ GÌN SÁCH .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Tân Phú

28/03/2015
Tp. Hà Nội: Sách hay nhanh tay lựa chọn CL1505509 Sách hay nhanh tay lựa chọn  (234)
Hàng nghìn đầu sách trong mọi lĩnh vực và luôn cập nhật mới mỗi ngày. Dễ dàng tìm kiếm, đặt mua online, cam kết về giá, đảm bảo chất lượng. Chi tiết .. .
Tp. Hà Nội
13/01/2015
Tp. Hồ Chí Minh: Mua sách xưa giá cao, công trái, bưu ảnh, tem phiếu – Toàn quốc CL1505509 Mua sách xưa giá cao, công trái, bưu ảnh, tem phiếu – Toàn quốc  (806)
Mua sách xưa giá cao, công trái, bưu ảnh, tem phiếu – Toàn quốc BÁN TẠI NƠI ĐÂY – GIÁ CAO NGẤT NGÂY 1) Tôi là ai? _ Họ tên tôi là Nguyễn Cung Hoàng .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Bình Thạnh

19/11/2014
Tp. Hồ Chí Minh: Bóng Hình Của Gió-Carlos Ruiz Zafón CL1505509 Bóng Hình Của Gió-Carlos Ruiz Zafón  (274)
Mình cần thanh lý quyển truyện Bóng hình của gió- Carlos Ruiz Zarfon, mới 95 %. GIá bìa: 118, 000 Giá bán 80, 000 Freeship :1 số chỗ ở Gò Vấp, Bình .. .
90,000 đ Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Tân Phú

23/06/2014
Tp. Hồ Chí Minh: Lời Nguyền Lâu Lan- Sái Tuấn CL1505509 Lời Nguyền Lâu Lan- Sái Tuấn  (311)
Mình cần thanh lý quyển truyện Lời Nguyền Lâu Lan- Sái Tuấn, mới 95 %. GIá bìa: 116, 000 Giá bán 90, 000 Freeship :1 số chỗ ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân .. .
90,000 đ
/ cuốn
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Tân Phú

23/06/2014
Dược thư quốc gia Việt Nam 2014  (228)
Dược thư quốc gia Việt Nam 2014 Đăt mua: 093 446 8687 - 092 262 8485 ( Giao hàng nhanh Hà Nôi, Sài Gòn ) Sử dụng thuốc một cách hợp lý, an toàn và .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

26/05/2014
luật đất đai 2014  (328)
Sách LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 hotline: 0934468687 Để giúp các cá nhân, tổ chức tìm hiểu và cập nhật những quy định mới nhất trong Luật đất đai (sửa đổi) .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

21/05/2014
Vidal Việt Nam là nguồn thông tin cập nhật nhất của y, bác sỹ  (225)
VIDAL VIỆT NAM 2013 LÀ NGUỒN THÔNG TIN CẬP NHẬT NHẤT CỦA Y, BÁC SỸ, DƯỢC SỸ VỀ THÔNG TIN KÊ ĐƠN ĐẦY ĐỦ VÀ CHI TIẾT Xem Ảnh lớn Mã sách: Vidal Việt .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

15/05/2014
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 mới (sách chuẩn, in đẹp)  (229)
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ 2014 MỚI (SÁCH CHUẨN, IN ĐẸP) • Mã sách: 15217 •Tác giả: Bộ tài chính - Tổng cục Hải quan • Nhà xuất bản: NXB • Số .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

15/05/2014
Finish – Viên rửa bát cao cấp dùng cho tất cả các loại máy rửa bát  (190)
VIÊN RỬA BÁT FINISH (HÀNG MỸ ) HỘP 100 VIÊN Xem Ảnh lớn Mã sách: Viên rửa bát finish 100 Tác giả Viên rửa bát finish Nhà xuất bản: Năm xuất bản 2013 .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

15/05/2014
chương trình khuyến mại chào hè tháng 5 tại nhà sách hà nội  (218)
chương trình khuyến mại chương trình khuyến mại ÁP DỤNG 10-5 ĐẾN 25-5 Mã sản phẩm: KM 300. 000 VNĐ Giá khuyến mãi: 180. 000 VNĐ Đặt mua Hotline mua .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

15/05/2014
Từ Điển Cây Thuốc Việt Nam Tập 1, Tập 2  (186)
Từ Điển Cây Thuốc Việt Nam Tập 1, Tập 2 Liên hê: 093 446 8687- 092 262 8485 ( giao hàng tại nhà ) có hóa đơn VAT ( hóa đơn đỏ ) Giới thiệu ngắn Như .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

15/05/2014
Giới thiệu sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi  (158)
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI BỔ SUNG SÁCH MỚI NHẤT 2014 Xem Ảnh lớn Mã sách: chế độ kế toán 2013 Tác giả T. S Phạm Huy .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

14/05/2014
 Xem từ 1 đến 15 (của 1060 Rao vặt)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...         
Xem thêm » Trang chủ » 8. Mặt hàng khác » Sách báo, Đĩa nhạc- phim- game » Sách báo, tạp chí (1,104)
Tìm liên quan » chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-
Đang xem » chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/ 2014/ TT-