BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » Gia hạn thẻ tạm trú (4)

Tp. Hà Nội: Gia hạn thẻ tạm trú (4) RSCL1204614 Gia hạn thẻ tạm trú (4)  (202)
Gia hạn thẻ tạm trú Mã Tour: Gia hạn thẻ tạm trú Giá: : 5, 225, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 2. Người nước .. .
5,225,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

03/05/2013
Tp. Hà Nội: Gia hạn thẻ tạm trú RSCL1204614 Gia hạn thẻ tạm trú  (176)
Gia hạn thẻ tạm trú Mã Tour: Gia hạn thẻ tạm trú Giá: : 5, 225, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 2. Người nước .. .
5,225,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Đống Đa

11/04/2013
Tp. Hà Nội: Gia hạn thẻ tạm trú 1 RSCL1204614 Gia hạn thẻ tạm trú 1  (155)
Gia hạn thẻ tạm trú Mã Tour: Gia hạn thẻ tạm trú Giá: : 5, 225, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 2. Người nước .. .
5,225,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

16/04/2013
Tp. Hà Nội: Gia hạn thẻ tạm trú (3) RSCL1204614 Gia hạn thẻ tạm trú (3)  (220)
Gia hạn thẻ tạm trú Mã Tour: Gia hạn thẻ tạm trú Giá: : 5, 225, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 2. Người nước .. .
5,225,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

27/04/2013
Tp. Hà Nội: HN - Gia hạn thẻ tạm trú RSCL1204614 HN - Gia hạn thẻ tạm trú  (126)
Gia hạn thẻ tạm trú Mã: Gia hạn thẻ tạm trú Giá: : 5, 225, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. .. .
5,225,000 đ
/ chiếc
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

15/07/2013
Tp. Hà Nội: Gia hạn thẻ tạm trú (vs1) RSCL1204614 Gia hạn thẻ tạm trú (vs1)  (162)
Gia hạn thẻ tạm trú Mã: Gia hạn thẻ tạm trú Giá: : 5, 225, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. .. .
5,225,000 đ
/ chiếc
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

30/07/2013
Tp. Hà Nội: Gia hạn thẻ tạm trú vs3 RSCL1204614 Gia hạn thẻ tạm trú vs3  (138)
Gia hạn thẻ tạm trú Mã: Gia hạn thẻ tạm trú Giá: : 5, 225, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. .. .
5,225,000 đ
/ chiếc
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

14/08/2013
Tp. Hà Nội: Gia hạn thẻ tạm tru2 RSCL1204614 Gia hạn thẻ tạm tru2  (160)
Gia hạn thẻ tạm trú Mã Tour: Gia hạn thẻ tạm trú Giá: : 5, 225, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 2. Người nước .. .
5,225,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

22/04/2013
Tp. Hà Nội: HN-Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài RSCL1204614 HN-Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài  (108)
Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Mã: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Giá: : 5, 250, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền .. .
5,250,000 đ
/ chiếc
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

12/07/2013
Tp. Hà Nội: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Vs) RSCL1204614 Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Vs)  (97)
Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Mã: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Giá: : 5, 250, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền .. .
5,250,000 đ
/ chiếc
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

28/07/2013
Tp. Hà Nội: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài(vs2) RSCL1204614 Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài(vs2)  (147)
Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Mã: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Giá: : 5, 250, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền .. .
5,250,000 đ
/ chiếc
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

12/08/2013
Tp. Hà Nội: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài RSCL1204614 Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài  (174)
Mã Tour: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Giá: : 5, 250, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 2. Người .. .
5,250,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

12/04/2013
Tp. Hà Nội: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoai1 RSCL1204614 Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoai1  (172)
Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Mã Tour: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Giá: : 5, 250, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách .. .
5,250,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

18/04/2013
Tp. Hà Nội: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoai2 RSCL1204614 Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoai2  (188)
Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Mã Tour: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Giá: : 5, 250, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách .. .
5,250,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

23/04/2013
Tp. Hà Nội: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoai3 RSCL1204614 Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoai3  (135)
Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Mã Tour: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Giá: : 5, 250, 000 VNĐ Thời gian: 5 ngày làm việc Loại Visa: dài hạn Thời gian lưu trú: 3 năm Điện thoại hỗ trợ 04. 37476162 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú. .. I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách .. .
5,250,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Ba Đình

28/04/2013
Tp. Hà Nội: Gia hạn visa và dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài. .. RSCL1204614 Gia hạn visa và dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài. ..  (166)
1. Dịch vụ visa Việt nam, Dịch vụ visa Trung Quốc, visa Hồng Kông, giá rẻ 2. Dịch vụ visa Nhập cảnh Việt Nam cho khách quốc tịch khó 3. Dịch vụ làm visa nhanh, visa khẩn, chuyên nghiệp tại Hà Nội 4. Chuyên dịch vụ visa xuất nhập cảnh tại Hà Nội 5. Gia hạn visa, dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KIM ĐẠI DƯƠNG (KIM DAI DUONG TRAVEL) ĐC: Số 03 ngõ 10 Cao Bá Quát, Q. Ba Đình, Hà Nội KIM DAI DUONG TRAVEL xin được cam kết với Quý khách hàng với các tiêu chí .. .
120,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Đống Đa

06/04/2013
Tp. Hà Nội: Gia hạn visa, dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài RSCL1204614 Gia hạn visa, dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài  (172)
Tiêu đề: Dịch vụ visa Việt nam, Dịch vụ visa Trung Quốc, visa Hồng Kông, giá rẻ Dịch vụ visa Nhập cảnh Việt Nam cho khách quốc tịch khó Dịch vụ làm visa nhanh, visa khẩn, chuyên nghiệp tại Hà Nội Chuyên dịch vụ visa xuất nhập cảnh tại Hà Nội Gia hạn visa, dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KIM ĐẠI DƯƠNG (KIM DAI DUONG TRAVEL) ĐC: Số 03 ngõ 10 Cao Bá Quát, Q. Ba Đình, Hà Nội KIM DAI DUONG TRAVEL xin được cam kết với Quý khách hàng với các tiêu chí sau: .. .
120,000 đ
/ 120000
Tp. Hà Nội »
Q. Đống Đa

01/04/2013
Hướng dẫn thủ tục làm Thẻ tạm trú Tại Thành phố Hồ Chí Minh  (134)
Hướng dẫn thủ tục làm thẻ tạm trú - Hồ sơ gồm: -Công văn đề nghị cấp Thẻ tạm trú (Mẫu N5A/ M – đóng dấu theo hướng dẫn trong đơn) -Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú ( Mẫu N5B/ M – Ký tên đóng dấu) -Giấy giới thiệu -Bản chính Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của nước ngoài còn hạn sử dụng trên 1 năm và có thị thực còn giá trị -Sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú chứng minh đã khai báo tạm trú tại công an phường xã, thị trấn -Bản sao y có .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 3

23/03/2012
Tp. Hồ Chí Minh: chuyên thẻ tạm trú, visa nhanh, thị thực, passport giá rẻ RSCL1204614 chuyên thẻ tạm trú, visa nhanh, thị thực, passport giá rẻ  (210)
CHUYÊN LÀM VỀ CÁC DỊCH VỤ VISA, PASSPORT VÀ THẺ LƯU TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ! Công ty THIÊN TÂN TIẾN Chuyên làm tất cả các dịch vụ liên quan đến Xuất Nhập Cảnh visa - passport - thẻ Tạm trú cho người nước ngoài. Nhanh, uy tín và bảo đảm cho khách hàng. * VISA ĐI CÁC NƯỚC : Mông Cổ, Trung Quốc, Hongkong, Macau, Đài Loan, Ai Cập, Ấn Độ, Nga , Singapore, Malaysia, Thai Lan, Laos, Campuchia, Banglades, Dubai, Pakistan, Israel, …. . * Chuyên tư vấn cấp mới – đổi - mất hộ chiếu cho người có hộ khẩu TP. .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Gò Vấp

09/03/2012
Cho thuê nhà nguyên căn giá rẻ trung tâm Quận 4  (167)
Cho thuê nhà nguyên căn giá rẻ đường Đoàn Văn Bơ, nằm ngay trung tâm Quận 4. Nhà mới xây, rất đẹp, kiến trúc hiện đại với thiết kế 1 trệt, 3 lầu, 1 sân thượng. Diện tích đất 3x12, tổng diện tích sàn 108m2. Nhà nằm gần nhiều tiện ích của quận 4, nằm gần trường đại học, bệnh viện, chợ, trường cấp 1, cấp 2, ngân hàng, siêu thị. .. Nhà nằm trong khu dân trí cao, an ninh tốt rất thuận tiện cho việc ở và kinh doanh. Nhà mới xây nhưng hiện nay gia đình không có nhu cầu ở nên cho thuê lại Giá 12 triệu/ .. .
12 triệu
/ tháng
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 4

07/11/2012
Tìm nâng cao