BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » : kính hiển vi 3 mắt optika, Model B-600Tiph

Tp. Hà Nội: : kính hiển vi 3 mắt optika, Model B-600Tiph RSCL1094740 : kính hiển vi 3 mắt optika, Model B-600Tiph  (568)
kính hiển vi 3 mắt optika, Model: B-600Tiph XUẤT XỨ: OPTIKA - Ý MODEL: B-600Tiph Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: kính hiển vi 3 mắt optika, Model B-600TiFL RSCL1094740 kính hiển vi 3 mắt optika, Model B-600TiFL  (520)
kính hiển vi 3 mắt optika, Model: B-600TiFL XUẤT XỨ: OPTIKA - Ý MODEL: B-600TiFL Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi ba mắt Optika, Model: B-353A RSCL1094740 Kính hiển vi ba mắt Optika, Model: B-353A  (723)
Kính hiển vi 3 mắt Optika Model: B-353A XUẤT XỨ: OPTIKA - Ý Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi 2 mắt Optika, Model: B-500Bi RSCL1094740 Kính hiển vi 2 mắt Optika, Model: B-500Bi  (462)
Kính hiển vi 2 mắt Optika Model: B-500Bi XUẤT XỨ: OPTIKA - Ý Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi 3 mắt Optika, Model: B-600Ti RSCL1094740 Kính hiển vi 3 mắt Optika, Model: B-600Ti  (577)
Kính hiển vi ba mắt Model: B-600Ti Xuất xứ: Optika - Ý Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. Với .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi soi dầu Optika, Model: B-155 RSCL1094740 Kính hiển vi soi dầu Optika, Model: B-155  (504)
Kính hiển vi soi dầu Optika Model: B-155 XUẤT XỨ: OPTIKA - Ý Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi 2 mắt Optika, Model: B600Bph RSCL1094740 Kính hiển vi 2 mắt Optika, Model: B600Bph  (533)
Kính hiển vi 2 mắt Optika Model: B600Bph XUẤT XỨ: OPTIKA - Ý Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi 2 mắt Optika, Model: B130 RSCL1094740 Kính hiển vi 2 mắt Optika, Model: B130  (550)
Kính hiển vi 2 mắt Optika Model: B130 XUẤT XỨ: OPTIKA - Ý Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. Với .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi 2 mắt Optika, Model: B182 RSCL1094740 Kính hiển vi 2 mắt Optika, Model: B182  (481)
Kính hiển vi 2 mắt Optika Model: B182 XUẤT XỨ: OPTIKA - Ý Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. Với .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi hai mắt optika, nguồn sáng LED và pin sạc, Model: B-131 RSCL1094740 Kính hiển vi hai mắt optika, nguồn sáng LED và pin sạc, Model: B-131  (567)
Kính hiển vi hai mắt optika Model: B-131 XUẤT XỨ: Optika - Italy Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi hai mắt Optika, Model: B-352A RSCL1094740 Kính hiển vi hai mắt Optika, Model: B-352A  (759)
Kính hiển vi hai mắt Model: B-352A Xuất xứ: Optika - Italy Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị ETECO với tên giao dịch ETECO. , JSC là một công ty hoạt động thương mại trong lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị sinh học, thiết bị môi trường, thiết bị dạy nghề…. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như: kính hiển vi, lò nung, tủ sấy, máy khuấy từ, khuấy cần, khuấy đũa, máy ly tâm, hóa chất… của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2012
Tp. Hồ Chí Minh: kính hiển vi 3 mắt ( có camera) , 86. 041, (Euromex – Hà Lan) RSCL1094740 kính hiển vi 3 mắt ( có camera) , 86. 041, (Euromex – Hà Lan)  (187)
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT 86. 041 Kính hiển vi 3 mắt 86. 041 tiện lợi sử dụng. Chất lượng công nghệ tiên tiến của Hà Lan với giá thành rất rẻ. Phục vụ tốt cho sử dụng trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu Hãng: Euromex – Hà Lan Model: 86. 041 Thông số kỹ thuật: Kính hiển vi 3 mắt 86. 041 sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Hãng Euromex – Hà Lan. Kính hiển vi 3 mắt rất phổ biến trong các phòng thí nghiệm trường howjc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm vi sinh, sinh hóa, sinh học phân tử… Kính hiển vi 3 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
01/10/2015
Tp. Hồ Chí Minh: Kính hiển vi 3 mắt 86. 041 + Camera Euromex RSCL1094740 Kính hiển vi 3 mắt 86. 041 + Camera Euromex  (124)
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT 86. 041 + CAMERA Kính hiển vi 3 mắt 86. 041 tiện lợi sử dụng. Chất lượng công nghệ tiên tiến của Hà Lan với giá thành rất rẻ. Phục vụ tốt cho sử dụng trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu Hãng: Euromex – Hà Lan Model: 86. 041 Thông số kỹ thuật: Kính hiển vi 3 mắt 86. 041 sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Hãng Euromex – Hà Lan. Kính hiển vi 3 mắt rất phổ biến trong các phòng thí nghiệm trường howjc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm vi sinh, sinh hóa, sinh học phân tử… Kính .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 7

16/06/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Kính hiển vi 3 mắt Model: 86. 041 Hãng sản xuất: EUROMEX - HÀ LAN RSCL1094740 Kính hiển vi 3 mắt Model: 86. 041 Hãng sản xuất: EUROMEX - HÀ LAN  (471)
Kính hiển vi 3 mắt Giá bán: Vui lòng gọi Tình trạng: Mới 100% Bảo hành: 12 tháng Xuất xứ: NOVEX- HÀ LAN - Chuyên dùng trong phòng vi sinh, nghiên cứu… Mở rộng Chi tiết Bình luận KÍNH HIỂN VI 3 MẮT Model: 86. 041 Hãng sản xuất: EUROMEX - HÀ LAN Đặc tính và thông số kỹ thuật: - Chuyên dùng trong phòng vi sinh, nghiên cứu… - Đầu quang học hai thị kính 10x điều chỉnh đối xứng khoảng cách 2 mắt (55-75mm) - Hiệu chỉnh được diopter theo thước trong ống dài 160mm - Mâm vật kính kiểu xoay, 4 lỗ lắp 4 .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 7

09/03/2015
Tp. Hồ Chí Minh: Kính hiển vi 3 mắt soi nổi RSCL1094740 Kính hiển vi 3 mắt soi nổi  (163)
Kính Hiển Vi 3 Mắt Model: 86041-LED Hãng: Euromex – Hà Lan Kính Hiển Vi 3 Mắt ỨNG DỤNG KÍNH HIỂN VI EUROMEX – HÀ LAN Kính hiển vi 3 mắt của hãng Euromex – Hà Lan được dùng để quan sát các cấu trúc không thể nhìn được bằng mắt thường ở cấp độ tế bào: vi khuẩn, tế bào, virut, …. Kính hiển vi được sử dụng chủ yếu trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, phòng vi sinh, …. ĐẶC ĐIỂM KÍNH HIỂN VI 3 MẮT – Chuyên dùng trong phòng vi sinh, nghiên cứu, phòng thí nghiệm – Đầu quang học hai thị kính 10x .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. 7

22/07/2016
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi 3 mắt có gắn máy chụp ảnh RSCL1094740 Kính hiển vi 3 mắt có gắn máy chụp ảnh  (204)
Kính hiển vi 3 mắt có gắn máy chụp ảnh (trinocular microscope) Model : 86. 041 Hãng : NOVEX – HÀ LAN Có xử lý chống mốc trên các bộ phận quang học. ü Góc quan sát nghiêng 300, khoảng cách điều chỉnh giữa hai thị kính quan sát : 55 đến 75mmü Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 3600, có 4 vị trí lắp vật kính. ü Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải. ü Điều chỉnh lấy hình ảnh (tiêu cự) có hai cấp độ chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh, bố trí hai bên thân kính để dễ dàng thao tác. ü Vị trí thứ 3 được sử .. .
Tp. Hà Nội
14/12/2012
Tp. Hồ Chí Minh: Kính hiển vi 2 mat, kinh hien vi 3 mat, kinh hien vi soi noi RSCL1094740 Kính hiển vi 2 mat, kinh hien vi 3 mat, kinh hien vi soi noi  (1,928)
kính hiển vi KÍNH HIỂN VI 2 MẮT Model: 86. 025 Hãng: NOVEX- HÀ LAN Đặc điểm và thông số kỹ thuật: - Chuyên dùng trong phòng vi sinh, nghiên cứu… - Đầu quang học hai thị kính 10x điều chỉnh đối xứng khoảng cách 2 mắt (55-75mm) - Hiệu chỉnh được diopter theo thước trong ống dài 160mm - Mâm vật kính kiểu xoay, 4 lỗ lắp 4 vật kính - 4 vật kính achromatic: 4x/ 0.10, 10x/ 0.25, S40x/ 0.65, S100x/ 1.25 oil-immersion - Nguồn sáng đèn tungsten-halogen - Bàn dịch chuyển tiêu bản - Bàn dịch chuyển cơ học, chia .. .
Tp. Hồ Chí Minh »
Q. Tân Phú

20/11/2015
Tp. Hà Nội: kính hiển vi 3 mắt boeco RSCL1094740 kính hiển vi 3 mắt boeco  (200)
Kính hiển vi 3 mắt Model: BM-180/ T/SP (Code: BOE 1800. 230 ) Hang SX: BOECO -Germany Tính năng & đặc điểm KT: • Khã năng phóng đại 40X đến 1600X. • Đầu quang học 2 thị kính 10X/ 18mm điều chỉnh khoảng cách 55-75 mm • Vật kính tieu sắc: Semi-plan Achromat DIN Objective 4x/ 0.10 Semi-plan Achromat DIN Objective 10x/ 0.25 Semi-plan Achromat DIN Objective 40x/ 0.65, spring loaded Semi-plan Achromat DIN Objective 100x/ 1.25 (nhúng dầu) • Bàn di mẫu cơ học 2 lớp 140 x 140 mm, di chuyển 75 x 50 mm • Tiêu .. .
Tp. Hà Nội
02/07/2013
Tp. Hà Nội: Kính hiển vi 3 mắt giá tốt RSCL1094740 Kính hiển vi 3 mắt giá tốt  (82)
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT Model: 86. 041 Hãng sản xuất: EUROMEX - HÀ LAN Liên hệ: : Ms Lanh - 0917 376 192 email: nguyenlanh. hui@ gmail. com Đặc tính và thông số kỹ thuật: - Chuyên dùng trong phòng vi sinh, nghiên cứu… - Đầu quang học hai thị kính 10x điều chỉnh đối xứng khoảng cách 2 mắt (55-75mm) - Hiệu chỉnh được diopter theo thước trong ống dài 160mm - Mâm vật kính kiểu xoay, 4 lỗ lắp 4 vật kính - 4 vật kính achromatic: 4x/ 0.10, 10x/ 0.25, S40x/ 0.65, S100x/ 1.25 oil-immersion - Nguồn sáng đèn .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Thanh Xuân

03/09/2015
Tp. Hồ Chí Minh: Kính Hiển Vi 1 mắt, 2 mắt, 3 mắt RSCL1094740 Kính Hiển Vi 1 mắt, 2 mắt, 3 mắt  (333)
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT Có gắn máy chụp ảnh (trinocular microscope) Model : 86. 041 Hãng : NOVEX – HÀ LAN Có xử lý chống mốc trên các bộ phận quang học Góc quan sát nghiêng 300, khoảng cách điều chỉnh giữa hai thị kính quan sát : 55 đến 75mm Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 3600, có 4 vị trí lắp vật kính Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải Điều chỉnh lấy hình ảnh (tiêu cự) có hai cấp độ chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh, bố trí hai bên thân kính để dễ dàng thao tác Vị trí thứ 3 được sử dụng để .. .
Tp. Hồ Chí Minh
05/07/2013
Tìm nâng cao