BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » Máy ép plastic | www. havi. vn

Tp. Hà Nội: Máy ép plastic | www. havi. vn RSCL1203665 Máy ép plastic | www. havi. vn  (3,550)
Công ty HAVI chuyên phân phối Máy ép plastic : Máy ép plastic H-PEC L42 (khổ A4) Máy ép plastic FEG 240-1 (khổ A4) Máy ép plastic FEG 320-1 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 330-2 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 332-1 (khổ A3) Máy ép plastic Lami SG 320 (khổ A3) Máy ép plastic Ibico PouchMaster 9VT (khổ A4) Máy ép plastic Ibico PouchMaster 12VT (khổ A3) Máy ép plastic PDA3-330C (khổ A3) Máy ép plastic PDA3-330SL (khổ A3) Máy ép plastic PDA3-330TL (khổ A3) Máy ép plastic Sky 330 R4 (Khổ A3) Máy ép .. .
Tp. Hà Nội
06/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic | www. mayepplastic. net RSCL1203665 Máy ép plastic | www. mayepplastic. net  (3,993)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic : Máy ép plastic H-PEC L42 (khổ A4) Máy ép plastic FEG 280 (khổ A4) Máy ép plastic H-PEC L32 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 380 (khổ A3) Máy ép plastic H-PEC L34 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 240-1 (khổ A4) Máy ép plastic FEG 320-1 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 330-2 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 332-1 (khổ A3) Máy ép plastic Lami SG 320 (khổ A3) Máy ép plastic Ibico PouchMaster 9VT (khổ A4) Máy ép plastic Ibico PouchMaster 12VT (khổ A3) Máy ép plastic .. .
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic A3, khổ A3 | May ep plastic RSCL1203665 Máy ép plastic A3, khổ A3 | May ep plastic  (3,871)
Công ty HAVI cung cấp Máy ép plastic A3, khổ A3 : Máy ép plastic H-PEC L32 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 380 (khổ A3) Máy ép plastic H-PEC L34 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 320-1 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 330-2 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 332-1 (khổ A3) Máy ép plastic Lami SG 320 (khổ A3) Máy ép plastic Ibico PouchMaster 12VT (khổ A3) Máy ép plastic PDA3-330C (khổ A3) Máy ép plastic PDA3-330SL (khổ A3) Máy ép plastic PDA3-330TL (khổ A3) Máy ép plastic Sky 330R4 (Khổ A3) Máy ép plastic Sky 325R6 .. .
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic PDA, FGK, LBS | www. mayepplastic. net RSCL1203665 Máy ép plastic PDA, FGK, LBS | www. mayepplastic. net  (3,695)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic PDA, FGK, LBS : Máy ép plastic PDA3-330C (khổ A3) Máy ép plastic PDA3-330SL (khổ A3) Máy ép plastic PDA3-330TL (khổ A3) Máy ép plastic FGK 320 (khổ A3) Máy ép plastic FGK 450 (khổ A2) Máy ép plastic FGK 650 (khổ A1) Máy ép plastic LBS700 (ép nguội - khổ A1) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic FEG, SG, LQ | www. mayepplastic. net RSCL1203665 Máy ép plastic FEG, SG, LQ | www. mayepplastic. net  (3,845)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic FEG, SG, LQ : Máy ép plastic FEG 280 (khổ A4) Máy ép plastic FEG 240-1 (khổ A4) Máy ép plastic FEG 380 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 320-1 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 330-2 (khổ A3) Máy ép plastic FEG 332-1 (khổ A3) Máy ép plastic Lami SG 320 (khổ A3) Máy ép plastic Lami LQ 320 (khổ A3) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic H-pec | www. mayepplastic. net RSCL1203665 Máy ép plastic H-pec | www. mayepplastic. net  (3,988)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic H-pec : Máy ép plastic H-PEC L42 (khổ A4) Máy ép plastic H-PEC L32 (khổ A3) Máy ép plastic H-PEC L34 (khổ A3) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic DSB RSCL1203665 Máy ép plastic DSB  (179)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic DSB : Máy ép plastic DSB HQ-235 (khổ A4) Máy ép plastic DSB SO-GOOD 230 SUPER (khổ A4) Máy ép plastic DSB FL-806 (khổ A4) Máy ép plastic DSB SO-GOOD 330 SUPER (khổ A3) Máy ép plastic DSB FL-906 (khổ A3) Máy ép plastic DSB 330-LCD (khổ A3) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic Laminator RSCL1203665 Máy ép plastic Laminator  (141)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic Laminator : Máy ép plastic Laminator 320 (Khổ A3) Máy ép plastic Laminator FGK 320 (Khổ A3) Máy ép plastic Laminator PDA3-330C (Khổ A3) Máy ép plastic Laminator FGK 450 (Khổ A2) Máy ép plastic Laminator 460 (Khổ A2) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic Ibico | www. mayepplastic. net RSCL1203665 Máy ép plastic Ibico | www. mayepplastic. net  (3,734)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic Ibico : Máy ép plastic Ibico PouchMaster 9VT (khổ A4) Máy ép plastic Ibico PouchMaster 12VT (khổ A3) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic A1, khổ A1 RSCL1203665 Máy ép plastic A1, khổ A1  (3,975)
Công ty HAVI cung cấp Máy ép plastic A1, khổ A1 : Máy ép plastic FGK 650 (khổ A1) Máy ép plastic Lamiart 3205 (khổ A1) Máy ép plastic LBS700 (ép nguội - khổ A1) Máy ép plastic LJ 28 (ép nguội - khổ A1) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net http: //mayepplastic. net/ index. php?page= shop. browse&category_id= 56&option= com_virtuemart&Itemid= 71 Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic GBC RSCL1203665 Máy ép plastic GBC  (161)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic GBC : Máy ép plastic GBC Heatseal 212 (Khổ A4) Máy ép plastic GBC H220 HighSpeed (Khổ A4) Máy ép plastic GBC 13 Pro (Khổ A3) Máy ép plastic GBC Alto Ultima Pro (Khổ A3) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic A2, khổ A2 RSCL1203665 Máy ép plastic A2, khổ A2  (4,024)
Công ty HAVI cung cấp Máy ép plastic A2, khổ A2 : Máy ép plastic YT 460 (khổ A2) Máy ép plastic FGK 450 (khổ A2) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net http: //mayepplastic. net/ index. php?page= shop. browse&category_id= 55&option= com_virtuemart&Itemid= 71 Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: May ep plastic Sky | Máy ép plastic Sky RSCL1203665 May ep plastic Sky | Máy ép plastic Sky  (2,931)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic SKY : Máy ép plastic Sky 330R4 (Khổ A3) Máy ép plastic Sky 325R6 (Khổ A3) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic Yatai YT RSCL1203665 Máy ép plastic Yatai YT  (162)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic Yatai YT : Máy ép plastic YT 320 (Khổ A3) Máy ép plastic YT 460 (Khổ A2) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic Robotron RSCL1203665 Máy ép plastic Robotron  (174)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic Robotron : Máy ép plastic Robotron L320 (Khổ A3) Máy ép plastic Robotron A3-330C (Khổ A3) Máy ép plastic Robotron L330F (Khổ A3 …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic Simeile RSCL1203665 Máy ép plastic Simeile  (152)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép plastic Simeile : Máy ép plastic Simeile 320 (Khổ A3) Máy ép plastic Simeile 320D (Khổ A3) Máy ép plastic Simeile 460 (Khổ A2) …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: May ep plastic Sky 330 R4 | Máy ép Sky 330 R4 RSCL1203665 May ep plastic Sky 330 R4 | Máy ép Sky 330 R4  (2,807)
Máy ép plastic SKY 330R4 : - Độ rộng ép tối đa: 325 mm - Tốc độ ép: 550 mm/ phút - Thời gian khởi động: 3 - 5 phút - Tuỳ ý điều chỉnh nhiệt độ …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép plastic SKY 325 R6 | Máy ép SKY 325 R6 RSCL1203665 Máy ép plastic SKY 325 R6 | Máy ép SKY 325 R6  (2,779)
Máy ép plastic SKY 325R6 : - Độ rộng ép tối đa: 325 mm - Thời gian khởi động: 3 - 5 phút - Tuỳ ý điều chỉnh nhiệt độ …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Giấy ép plastic | www. mayepplastic. net RSCL1203665 Giấy ép plastic | www. mayepplastic. net  (4,083)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Giấy ép plastic : Giấy ép plastic khổ 7x11 (CMT) loại dầy Giấy ép plastic khổ 7x11 (CMT) loại mỏng (200c) Giấy ép plastic khổ 9x12 (CP) Giấy ép plastic khổ 10x15 (CP1) – A6 Giấy ép plastic khổ 13x18 (CP2) Giấy ép plastic khổ 16x22 (CP3) – A5 Giấy ép plastic khổ 20x25 (CP5) Giấy ép plastic khổ 21x30 (CP6) – A4 Giấy ép plastic khổ 25x38 (CP9) Giấy ép plastic khổ 30x40 (CP10) Giấy ép plastic khổ 30x45 (CP11) – A3 Giấy ép plastic khổ 32x47 (CP12) Giấy ép plastic khổ .. .
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tp. Hà Nội: Máy ép nguội | www. mayepplastic. net RSCL1203665 Máy ép nguội | www. mayepplastic. net  (126)
Công ty HAVI chuyên cung cấp Máy ép nguội : Máy ép nguội khổ 650 Máy ép nguội khổ 700 Máy ép nguội khổ 750 Máy ép nguội khổ 1m Máy ép nguội khổ 1. 3m Máy ép nguội khổ 1. 6m …. Chi tiết Mời Quý khách vào trang www. mayepplastic. net Công ty TNHH HAVI - HÀ NỘI HotLine: 04. 39984213 - 090. 2233. 811
Tp. Hà Nội
13/07/2016
Tìm nâng cao