Nơi Đúc tượng, tạc tượng chân dung, bằng đồng đỏ, đúc tượng chân dung theo yêu cầu, tượng chân dung cao 42cm

15, 000, 000 ₫

Điêu khắc tượng, Điêu khắc tượng đồng, đúc tượng, đúc chân dung, điêu khắc chân dung, điêu khắc chân dung bằng đồng, đúc tượng đồng, đúc đồng, đúc tạc tượng chân dung, đúc tượng chân dung bằng đồng, đúc tượng đồng, điêu khắc tượng chân dung, đúc tượng đồng truyền thần, đúc tượng theo yêu cầu.

Mẫu tượng chân dung được nhà điêu khắc mỹ thuật thực hiện đảm bảo chính xác, thần thái khuôn mặt, dáng người.

tượng được đúc sáp trước khi tiến hành làm khuôn đổ đồng.

chỉnh sửa bởi nghệ nhân có tay nghề cao của làng nghề.

hân hạnh phục vụ quý khách hàng.