BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » Tại chức đại học Kinh Tế Quốc - học hết cấp 3 nộp hồ sơ dự thi

Tp. Hà Nội: Tại chức đại học Kinh Tế Quốc - học hết cấp 3 nộp hồ sơ dự thi RSCL1201290 Tại chức đại học Kinh Tế Quốc - học hết cấp 3 nộp hồ dự thi  (120)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013 ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 LỚP ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 46 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), Trung học bổ túc (THBT) hoặc tương đương trở lên. Cán bộ, Công chức những người đang làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, đã có bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương trở lên. Chuyên ngành đào tạo: Kế toán, .. .
Tp. Hà Nội
22/04/2013
Tp. Hà Nội: Vừa Tốt Nghiệp Trung Cấp Liên Thông Ngay Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2014 RSCL1201290 Vừa Tốt Nghiệp Trung Cấp Liên Thông Ngay Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2014  (159)
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển đổi ngành phải đạt 5 .. .
Tp. Hà Nội
18/06/2014
Tp. Hà Nội: Bằng Nghề Liên Thông Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Tuyển Sinh Năm 2014 RSCL1201290 Bằng Nghề Liên Thông Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Tuyển Sinh Năm 2014  (212)
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển đổi ngành phải đạt 5 .. .
Tp. Hà Nội
07/07/2014
Tp. Hà Nội: Bằng Nghề Liên THông Đại Học Kinh Tế QUốc Dân Học Tối Năm 2014 RSCL1201290 Bằng Nghề Liên THông Đại Học Kinh Tế QUốc Dân Học Tối Năm 2014  (178)
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển đổi ngành phải đạt 5 .. .
Tp. Hà Nội
10/07/2014
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Liên Thông Năm 2014  (76)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển .. .
Tp. Hà Nội
16/10/2014
Liên Thông Kế Toán Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  (72)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển .. .
Tp. Hà Nội
16/10/2014
Liên Thông Kế Toán Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  (66)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển .. .
Tp. Hà Nội
16/10/2014
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tuyển Sinh Liên Thông  (76)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển .. .
Tp. Hà Nội
16/10/2014
Liên thông TC-CĐ Lên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2014  (78)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển .. .
Tp. Hà Nội
16/10/2014
Tuyển sinh Tại Chức Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2013  (133)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI CHỨC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2013 1. Các ngành đào tạo - Kế toán - Quản Trị Kinh Doanh, - Tài Chính Ngân Hàng 2. Đối tượng tuyển sinh : Cán bộ , công nhân viên, học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, Trung học nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng đang làm việc trong các thành phần kinh tế. 3. Thời gian đào tạo - Thời gian: 4 năm 4. Thủ tục đăng ký - Hồ ĐKDT tuyển sinh đại học tại chức kinh tế quốc dân 2013 - Phiếu tuyển sinh đại họctại .. .
Tp. Hà Nội
17/10/2013
Tp. Hà Nội: Thông BÁo TUyển Sinh Liên THông Hệ Vừa LÀm Vừa Học _ ĐH Kinh Tế Quốc Dân RSCL1201290 Thông BÁo TUyển Sinh Liên THông Hệ Vừa LÀm Vừa Học _ ĐH Kinh Tế Quốc Dân  (114)
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO - Kế Toán - Quản Trị Kinh Doanh 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Hệ Cao Đẳng Lên Đại Học: 1, 5 năm ( 3 kỳ) - Hệ Trung Cấp Lên Đại Học: 2, 5 năm ( 5 kỳ) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chính quy, bằng nghề đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành dự thi - Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo thì phải học chuyển đổi ngành, các môn học chuyển đổi ngành phải đạt 5 .. .
Tp. Hà Nội
22/07/2014
Tp. Hà Nội: Liên thông cao đẳng lên đại học KINH TẾ QUỐC DÂN - cấp bằng tại chức RSCL1201290 Liên thông cao đẳng lên đại học KINH TẾ QUỐC DÂN - cấp bằng tại chức  (141)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TS – KTQD- ĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2013 THÔNG BÁO 1/ Căn cứ quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng và Đại học (Ban hành theo quyết định số 06/ 2008/ QĐ BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 13/ 02/ 2008). 2/ Căn cứ vào quyết định số 7567/ BGD ĐT- KHTC ngày 11 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu .. .
Tp. Hà Nội
22/04/2013
Tại chức Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2013  (97)
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TẠI CHỨC NĂM 2013 1. Ngành đào tạo: - Kế toán - Quản trị kinh doanh -Tài Chính ngân hàng 2. Hệ đào tạo và phương thức học: - Hệ vừa làm vừa học - Thời gian đào tạo từ 4, 5 năm - Học ngoài giờ hành chính 3. Đối tượng tuyển sinh: - CBCNV và học sinh đã tốt nghiệp PTTH, THBT, thcn. . hoặc tương đương 4. Hình thức thi tuyển: - Thi 03 môn: Toán, Lý, Hoá - Nhận hồ đăng ký dự thi hết ngày 10/ 4/2013 - Dự kiến thi tuyển: ngày 27/ 04/ 2013 5. Hồ dự .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Đống Đa

01/04/2013
Tại chức Đại học Kinh Tế Quốc Dân 0982. 134. 346  (104)
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TẠI CHỨC NĂM 2013 1. Ngành đào tạo: - Kế toán - Quản trị kinh doanh -Tài Chính ngân hàng 2. Hệ đào tạo và phương thức học: - Hệ vừa làm vừa học - Thời gian đào tạo từ 4, 5 năm - Học ngoài giờ hành chính 3. Đối tượng tuyển sinh: - CBCNV và học sinh đã tốt nghiệp PTTH, THBT, thcn. . hoặc tương đương 4. Hình thức thi tuyển: - Thi 03 môn: Toán, Lý, Hoá - Nhận hồ đăng ký dự thi hết ngày 10/ 4/2013 - Dự kiến thi tuyển: ngày 27/ 04/ 2013 5. Hồ dự .. .
Tp. Hà Nội
03/04/2013
Liên THông Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  (137)
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học (Cấp bằng hệ vừa học vừa làm) 1. Ngành tuyển sinh: - Kế Toán - Quản trị kinh doanh 2. Đối tượng tuyển sinh liên thông : Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau: - Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp và có nhu cầu học tập lên trình độ đại học; - Những thí sinh đăng ký vào chuyên ngành khác với chuyên ngành đã tốt nghiệp, nhưng cùng khối ngành, ngoài các điều kiện trên còn phải học bổ sung .. .
Tp. Hà Nội
17/10/2013
Tp. Hà Nội: Liên thông cao đẳng lên đại học kinh tế quốc dân RSCL1201290 Liên thông cao đẳng lên đại học kinh tế quốc dân  (130)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG (TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học năm 2014 như sau: 1. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH: - Kế Toán, QTKD Số lượng tuyển sinh: 300 sinh viên 2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH: - Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Trung cấp nghề lên Đại học - Thí sinh tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên nghiệp .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

15/09/2014
tuyển văn bằng 2, hệ tại chức đại học kinh tế quốc dân 2012  (126)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH HỆ TẠI CHỨC CỦA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NHƯ SAU: 1 - NGHÀNH DỰ THI: - QUẢN TRỊ KINH DOANH - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 - THỜI GIAN ĐÀO TẠO : 4, 5 năm 3 - ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: TẠI TRƯỜNG KTQD HOẶC TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO. 4 - CÁC MÔN THI TUYỂN: TOÁN - LÝ - HÓA 5 - LỆ PHÍ : - Lệ phí hồ + LP đăng ký dự tuyển + Lệ phí ôn tập: 1. 750. 000 6 - THỜI GIAN NHẬN HỒ , LỊCH THI - Thời gian nhận hồ : đến hết ngày 15/ 11/ 2012 - Lịch thi : Dự kiến .. .
Tp. Hà Nội »
H. Từ Liêm

26/10/2012
Liên thông từ Trung cấp lên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2014  (163)
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG (TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học năm 2014 như sau: 1. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯƠNG TUYỂN SINH - Kế Toán - Tài chính ngân hang - Quản trị kinh doanh Số lượng tuyển sinh: 500 sinh viên 2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Trung cấp nghề lên Đại học Thí sinh tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên nghiệp hoặc Cao .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

19/02/2014
Tp. Hà Nội: Liên thông trung cấp lên đại học kinh tế quốc dân RSCL1201290 Liên thông trung cấp lên đại học kinh tế quốc dân  (107)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC ( Hệ vừa học vừa làm) 1. Các ngành đào tạo - Kế toán 2. Đối tượng tuyển sinh: * Từ Trung cấp lên Đại học: Tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy, Trung cấp nghề 3. Thời gian đào tạo và bằng cấp: - Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2. 5 năm - Sinh viên hoàn thành khoá học sẽ được cấp bằng ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân 4. Kế hoạch: Đợt 1: - Bán và thu hồ từ ngày: .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

16/09/2014
Tuyển sinh Văn bằng 2 và liên thông ĐH trường Đại học Kinh tế Quốc dân  (54)
Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Liên thông ĐH & Văn bằng 2 Chính quy 2015 ( Không phân biệt năm và ngành tốt nghiệp) Ngành: - Luật - Kinh tế - Ngôn Ngữ Anh Thời gian nhận hồ : 25/ 10-20/ 11/ 2015 Thời gian ôn thi: 21/ 11-15/ 12/ 2015 Thời gian thi tuyển: 26 & 27/ 12/ 2015 Địa điểm phát và nhận hồ : Giảng đường B9- Học viện chính trị khu vực 1- Số 15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Website: tuyensinhvietnam. com Facebook: facebook. com/ tuyensinhvietnam Hotline: 0984656673 (Mr. Dương)
Tp. Hà Nội
13/11/2015
Tìm nâng cao