BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trang chủ » 10. Dịch vụ » Dịch vụ khác » Chi tiết tin

Thủ tục đăng ký Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩm

  Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh    -   Ngày đăng: 28/05/2013 14:16   -   Đã xem: 163

Mã tin :  1213274     Nâng cấp tin qua ĐTDĐ ==> Thủ tục đăng ký Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩmNâng cấp tin qua ĐTDĐ
Liên hệ :     Điện thoại: 08. 665.775.38 | Hotline: 0974.255.799/ 0908.326.779 | Fax: 08.384.90.870

Liên hệ người đăng ==> Thủ tục đăng ký Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩm         Gửi cho bạn bè ==> Thủ tục đăng ký Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩmBáo tin xấu ==> Thủ tục đăng ký Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩm

 Thủ tục đăng ký Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩm

Các tổ chức doanh nghiệp muốn sản xuất, kinh doanh những sản phẩm, phụ gia….. trong nước cần phải tiến hành thủ tục công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công bố hợp chuẩn là thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm, được áp dụng đối với những sản phẩm, hàng hóa chưa có trong danh mục sản phẩm hàng hóa đã được tiêu chuẩn hóa Việt Nam (TCVN), đối với các sản phẩm này chỉ cần tiến hành công bố hợp chuẩn do tự doanh nghiệp đặt ra đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sản phẩm hoàn thành được xác nhận đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm.

Công bố hợp quy là thủ tục công bố chất lượng sản phẩm, được áp dụng đối với những sản phẩm hàng hóa đã có trong danh mục tiêu chuẩn hóa hàng hóa, vì vậy sản phẩm hoàn chỉnh phải đạt những thông số kỹ thuật theo đúng TCVN.

Chứng nhận hợp quy sản phẩm

Hiện tại việc công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy đối với sản phẩm được tiến hành ở những cơ quan trực thuộc bộ:

- Bộ y tế

- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

- Bộ công thương

- Bộ khoa học và công nghệ

Tùy thuộc và sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp thuộc loại nào để xác định nơi tiến hành thủ tục công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Chứng nhận là một thủ tục mà bên thứ ba áp dụng để đảm bảo rằng một đối tượng nào đó phù hợp với các yêu cầu quy định. Bên thứ ba là một tổ chức độc lập với người cung cấp và khách hàng được gọi là "tổ chức chứng nhận". Theo Luật TC&QCKT Việt Nam xác định có hai hình thức chứng nhận là:

-  Chứng nhận hợp chuẩn (CNHC) là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. CNHC về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc.

-  Chứng nhận hợp quy (CNHQ) là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. CNHQ được thực hiện một cách bắt buộc.

Đối tượng để chứng nhận có thể là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các DN muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Để thực hiện việc CNHC, CNHQ các DN phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công  bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a)  Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;

b)  Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

c)  Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

d)  Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

e)  Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

f)  Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

g)  Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

h) Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

hợp quy sản phẩm

Đối với đánh giá hợp chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức CNHC hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá. Phương thức đánh giá hợp quy áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại QCKT tương ứng.

Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy CNHC hoặc CNHQ cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn hoặc dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn.

Để thực hiện Luật TC&QCKT, Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 8 năm 2007, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật TC&QCKT. Trong đó, Nghị định quy định rõ phương thức và lộ trình để chuyển đổi toàn bộ các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN) đã ban hành trước đây thành tiêu chuẩn quốc gia và các TCVN, TCN, các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng ban hành trước đây thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia có nội dung không sửa đổi phải xong trước 31/12/2008, nếu có sửa đổi, bổ sung thì thời hạn hoàn thành là trước 31/12/2010. Thời hạn chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có nội dung không sửa đổi, bổ sung là 31/12/2008, nếu có sửa đổi, bổ sung là 31/12/2009.

Việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phải:

-  Dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội;

-  Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, trừ trường hợp các tiêu chuẩn đó không phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia;

-  Ưu tiên quy định các yêu cầu về tính năng sử dụng sản phẩm, hàng hóa; hạn chế quy định các yêu cầu mang tính mô tả hoặc thiết kế chi tiết;

-  Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam.

Hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành sẽ là áp lực cho các DN trong việc tổ chức áp dụng và sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức không nhỏ cho các DN.

Những cơ hội thông qua hoạt động CNHC, CNHQ là:

-  Thông qua hoạt động đánh giá và chứng nhận sẽ giúp các DN không ngừng hoàn thiện về thiết bị công nghệ, quy trình sản xuất, về hệ thống quản lý chất lượng. Chất lượng SPDV sẽ luôn ổn định và nâng cao khi mà các DN phải duy trì liên tục sự phù hợp này theo yêu cầu của TC hoặc QCKT đã được sử dụng để đánh giá, chứng nhận.

-  Giấy chứng nhận và dấu phù hợp là bằng chứng tin cậy cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng những SPDV của DN, giúp DN gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

-  Đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật trong thượng mại của nhiều thị trường trên thế giới, tiến tới thực hiện các thỏa thuận về thừa nhận song phương và đa phương.

-  Những thách thức, khó khăn cho các DN:

-  Đối với CNHQ là yêu cầu bắt buộc nếu DN muốn hoạt động SX-KD thuộc những đối tượng nằm trong quy định của QCKT, như vậy những DN không đủ năng lực áp dụng các QCKT tương ứng sẽ không được tiếp tục SX - KD - đây thực sự là thách thức.

-  Việt Nam là thành viên của WTO, do vậy việc tuân thủ Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) để từng bước nâng cao chất lượng của tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực là yêu cầu cấp thiết. Hay nói cách khác là tiêu chuẩn quốc gia tương đương với tiêu chuẩn quốc tế. Như vậy việc áp dụng những tiêu chuẩn này để được CNHC sẽ là khó khăn khi mà trình độ thiết bị, công nghệ của nhiều DN còn thấp; kinh nghiệm và năng lực quản lý nói chung và quản lý chất lượng nói riêng còn nhiều bất cập; chất lượng SPDV còn thấp và thường không ổn định.

dang ký Chứng nhận hợp quy sản phẩm

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, ATV Media vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

- Cung cấp Website miễn phí cho khách hàng chưa có website, quảng bá doanh nghiệp trên danh bạ 40.000 doanh nghiệp Việt Nam

- Tư vấn miễn phí qua Hotline: 0908.326.779/ 0974.255.799

- Giảm giá 5% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Hãy liên hệ với ATV Media để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT - ATV MEDIA
Địa chỉ: 13 Bàu Cát 7, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 665.775.38 | Hotline: 0974.255.799/ 0908.326.779 | Fax: 08.384.90.870
Email: antuongviet@atv.com.vn | Website: www.antuongvietmedia.com

Bản đồ
Ngày hết hạn: 26/08/2013 14:16
Các tin khác cùng người đăng » Nguyễn Chiến
Hướng dẫn đăng ký công bố hợp chuẩn hợp qui thực phẩm  (235)
Hướng dẫn đăng ký công bố hợp chuẩn hợp qui thực phẩm Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 1. Thực phẩm đã qua chế biến bao .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm nhập khẩu  (133)
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm nhập khẩu Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố mỹ phẩm nhập khẩu. .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Những điều cần biết về công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm thường sản xuất tro  (166)
Những điều cần biết về công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm thường sản xuất trong nước 1. Thực phẩm thường là gì? Thực phẩm thường là thực phẩm có .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu hoặc mỹ phẩm trong nước  (133)
Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu hoặc mỹ phẩm trong nước Tổ chức, cá nhân này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Thủ tục bố chất lượng rượu nhập khẩu  (192)
Thủ tục bố chất lượng rượu nhập khẩu Rượu là sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải Công bố tiêu chuẩn chất lượng. Nhà nước khuyến khích áp dụng các tiêu .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Các tin khác cùng người đăng » Nguyễn Chiến (28)
Các tin đăng trước cùng danh mục » Trang chủ » 10. Dịch vụ » Dịch vụ khác
 Xem từ 1 đến 15 (của 3723 Rao vặt)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...         
Công bố thực phẩm nhập khẩu - Giấy phép lưu hành sản phẩm nhập khẩu  (126)
Công bố thực phẩm nhập khẩu - Giấy phép lưu hành sản phẩm nhập khẩu Nắm bắt được nhu cầu công bố thực phẩm nhập khẩu cũng như hiểu được những khó .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu  (152)
Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu I. HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GỒM: 1. Đối với công bố chất lượng cho sản phẩm nhập khẩu từ nước .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm  (147)
Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm ATV Media chuyên tư vấn Thủ tục Công bố hợp quy, đại diện hoàn tất các Thủ tục Công bố hợp quy cho khách hàng như: .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Công bố hợp chuẩn sản phẩm theo TCVN  (139)
Thủ tục Công bố hợp chuẩn sản phẩm theo TCVN Tư vấn Công bố hợp chuẩn, hoàn tất các Thủ tục Công bố hợp chuẩn nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng tại TP. HCM  (128)
Thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng tại TP. HCM I. HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GỒM: 1. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng (theo mẫu). 2. .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Bình Dương  (90)
Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Bình Dương I. HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM GỒM: 1. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng (theo mẫu). 2. .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm  (113)
Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ATV media hỗ trợ các doanh nghiệp Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ở Bình Dương, Long An, .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Công bố chất lượng phụ gia TP  (155)
Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm ATV Media chuyên tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm, xây dựng hồ sơ công bố chất .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Công bố chất lượng hàng hóa trong nước và hàng nhập khẩu  (160)
Công bố chất lượng hàng hóa trong nước và hàng nhập khẩu Công bố chất lượng hàng hóa tại ATV Media nhanh nhất và tiết kiệm nhất luôn luôn làm cho .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm  (137)
Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm Bạn đang tìm hiểu về Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm? Bạn muốn tìm một dịch vụ tư .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Đăng ký công bố chất lượng thực phẩm  (151)
Là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và lâu năm trong lĩnh vực này, ATV Media trân trọng hướng dẫn Quý khách hàng thủ tục Đăng ký công bố chất lượng thực .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Công bố tiêu chuẩn chất lượng HH  (153)
Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa Hiện dịch vụ tư vấn xin Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của ATV Media đang được nhiều .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng  (132)
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng Nhằm hỗ trợ cho việc lưu hành sản phẩm trong nước cũng như hàng nhập ngoại tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên tư vấn .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn sản phẩm  (133)
Xây dựng Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn sản phẩm Dịch vụ làm Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn sản phẩm của ATV Media đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
Công bố tiêu chuẩn chất lượng SP  (150)
Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ATV Media cung cấp các dịch vụ về Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tư vấn cho khách .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2013
 Xem từ 1 đến 15 (của 3723 Rao vặt)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...         
Xem thêm » Trang chủ » 10. Dịch vụ » Dịch vụ khác (16,258)
Tìm liên quan » Thủ tục đăng ký Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩm
Đang xem » Thủ tục đăng ký Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy sản phẩm