BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » Toàn Quốc Xét Tuyển Hệ TRung cấp sư phạm học tại hà nội (không qua thi)

Toàn Quốc Xét Tuyển Hệ TRung cấp phạm học tại nội (không qua thi)  (117)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY NĂM 2012 (đào tạo tại Nội) 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - phạm Thể chất - phạm Tiểu học 2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Hoc sinh đã tốt nghiệp THCS, PTTH, BTVH hoặc đã học hết cấp III nhưng chưa đỗ tốt nghiệp. 3. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN - Xét tuyển học bạ THCS và THPT ( học bạ cấp 2 hoặc 3) - Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng, điểm thi tốt nghiệp, điểm học bạ cuối cấp. - Thời gian nhận hồ sơ .. .
Tp. Hà Nội
06/09/2012
Tp. Hà Nội: Tuyển sinh TRung Cấp sư phạm Mầm Non năm 2013 RSCL1144934 Tuyển sinh TRung Cấp phạm Mầm Non năm 2013  (174)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Hành chính văn thư - Nghiệp vụ Lữ hành và hướng dẫn viên du lịch 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và kiểm tra năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát - Ngành hành .. .
Tp. Hà Nội
21/01/2013
Tp. Hà Nội: Trường cao đẳng sư phạm trung ương tuyển sinh trung cấp sư phạm mầm non 2013 RSCL1144934 Trường cao đẳng phạm trung ương tuyển sinh trung cấp phạm mầm non 2013  (161)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
08/03/2013
Tp. Hà Nội: tuyển sinh trung cấp sư phạm mầm non trường cđ sư phạm trung ương 2013 RSCL1144934 tuyển sinh trung cấp phạm mầm non trường cđ phạm trung ương 2013  (146)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
05/04/2013
Cao đẳng phạm trung ương xét tuyển hệ trung cấp chính quy 2014  (191)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 3. HỒ SƠ XÉT TUYỂN - 1 bộ hồ sơ Học sinh sinh viên (có dấu xác nhận của UBND xã) - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu có) công chứng 01bản - Học .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

21/03/2014
Tp. Hà Nội: Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây Tuyển Sinh Trung Cấp Mầm Non Học TẠi Hà Nội RSCL1144934 Cao Đẳng Phạm Tây Tuyển Sinh Trung Cấp Mầm Non Học TẠi Nội  (147)
UBND THÀNH PHỐ NỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TÂY TUYỂN SINH HỆ TCCN NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO: - Phạm Mầm Non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH - Đối Tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc tương đương - Hình thức tuyển sinh: Xét kết quả học tập môn Toán, Văn lớp 12 3. HỒ SƠ XÉT TUYỂN - Hồ sơ Học sinh sinh viên ( có dấu xác nhận của UBND xã) - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT - Học Bạ công chứng - Giấy khai sinh ( bản sao) - Chứng minh thư công chứng - 04 ảnh 4x6 .. .
Tp. Hà Nội
18/06/2014
Tp. Hà Nội: Cao đẳng Sư phạm Trung ương Xét học bạ vào trung cấp sư phạm mầm non RSCL1144934 Cao đẳng phạm Trung ương Xét học bạ vào trung cấp phạm mầm non  (133)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
03/04/2013
Kon Tum: Trung cấp sư phạm mầm non trường cđsp tw - xét học bạ RSCL1144934 Trung cấp phạm mầm non trường cđsp tw - xét học bạ  (210)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Kon Tum
08/04/2013
Tp. Hà Nội: Sư phạm mầm non - xét học bạ vào trung cấp sư phạm mầm non 2013 RSCL1144934 phạm mầm non - xét học bạ vào trung cấp phạm mầm non 2013  (136)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
08/04/2013
Tp. Hà Nội: Trung cấp sư phạm mầm non - xét học bạ cấp 3 RSCL1144934 Trung cấp phạm mầm non - xét học bạ cấp 3  (172)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
16/04/2013
Tp. Hà Nội: Trung cấp sư phạm mầm non trường cđsp tw - xét học bạ không phải thi RSCL1144934 Trung cấp phạm mầm non trường cđsp tw - xét học bạ không phải thi  (178)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
17/04/2013
Tp. Hà Nội: Trung cấp sư phạm mầm non - chỉ cần bằng cấp 3 (LH: 0962449822) RSCL1144934 Trung cấp phạm mầm non - chỉ cần bằng cấp 3 (LH: 0962449822)  (134)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
23/04/2013
Xét tuyển ngành Mầm Non Trung cấp phạm trung ương HN 2014  (88)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG PHẠM CHÍNH QUY Điện thoại liên hệ : CÔ HUẾ- 0166 398 9813 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: - Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương - Học sinh dự thi Cao Đẳng, Đại Học Khối M, D năm 2014 2. 2: Hình thức tuyển sinh -Hệ Trung Cấp: Xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc .. .
Tp. Hà Nội
09/09/2014
Tp. Hà Nội: TUyển Sinh Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học (Xét Học Bạ Cấp 3 ) ĐI Học Ngay RSCL1144934 TUyển Sinh Trung Cấp Phạm Tiểu Học (Xét Học Bạ Cấp 3 ) ĐI Học Ngay  (163)
UBND THÀNH PHỐ NỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TÂY TUYỂN SINH HỆ TCCN NĂM 2014 1. NGÀNH ĐÀO TẠO: - Phạm Mầm Non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH - Đối Tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc tương đương - Hình thức tuyển sinh: Xét kết quả học tập môn Toán, Văn lớp 12 3. HỒ SƠ XÉT TUYỂN - Hồ sơ Học sinh sinh viên ( có dấu xác nhận của UBND xã) - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT - Học Bạ công chứng - Giấy khai sinh ( bản sao) - Chứng minh thư công chứng - 04 ảnh 4x6 .. .
Tp. Hà Nội
11/06/2014
Tp. Hà Nội: Xét học bạ cấp 3 vào trung cấp sư phạm mầm non (LH: 0962449822) RSCL1144934 Xét học bạ cấp 3 vào trung cấp phạm mầm non (LH: 0962449822)  (173)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
01/06/2013
Xét Tuyển học trung cấp phạm mầm Non Trung ương HN  (65)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 HỆ TRUNG CẤP PHẠM MẦM NON CHÍNH QUY Điện thoại liên hệ : CÔ HUẾ- 0166 398 9813 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: - Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương - Học sinh dự thi Cao Đẳng, Đại Học Khối M, D năm 2014 2. 2: Hình thức tuyển sinh -Hệ Trung Cấp: Xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể .. .
Tp. Hà Nội
14/10/2014
Hệ Trung Cấp Phạm TW Xét Tuyển  (91)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY · LH: Cô Chi 0978. 513. 461 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN 2. 1: Đối tượng: TN trung học phổ thông, bổ túc văn hóa. Học sinh đã dự kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014 2. 2: Hình thức tuyển sinh: - Trung cấp: xét học bạ cấp 3. - Ôn thi năng khiếu: hát. Kể chuyện 3. HỒ SƠ XÉT TUYỂN - 1 bộ hồ sơ Học sinh sinh viên (có dấu xác nhận của UBND .. .
Tp. Hà Nội
10/12/2014
Tp. Hà Nội: CĐ Sư Phạm Hà Nội Xét Tuyển Hệ Trung Cấp Chính Quy năm 2015 Chỉ Cần HỌc Bạ RSCL1144934 Phạm Nội Xét Tuyển Hệ Trung Cấp Chính Quy năm 2015 Chỉ Cần HỌc Bạ  (106)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY NĂM 2015 1. Chuyên ngành đào tạo - phạm Mầm non - phạm Tiểu học 2. Đối tượng, hình thức xét tuyển - Đối tượng: TN trung học phổ thông, bổ túc văn hóa. - Hình thức tuyển sinh: + Xét học bạ cấp 3. + Ôn thi năng khiếu: Hát - Kể chuyện( đối với ngành mầm non) 3. Hồ sơ xét tuyển - Phiếu điểm gốc ( bao gồm 1 phiếu gốc không nhận bản photo công chứng) - 1 bộ hồ sơ Học đăng kí tuyển sinh TCCN - Bản sao bằng tốt .. .
Tp. Hà Nội
25/03/2015
Tp. Hà Nội: Xét tuyển trung cấp sư phạm tiểu học 2014 RSCL1144934 Xét tuyển trung cấp phạm tiểu học 2014  (252)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 3. HỒ SƠ XÉT TUYỂN - 1 bộ hồ sơ Học sinh sinh viên (có dấu xác nhận của UBND xã) - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu có) công chứng 01bản - Học .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

27/03/2014
Tp. Hà Nội: Trung cấp sư phạm mầm non trường cđsp tw - xét học bạ 2013 RSCL1144934 Trung cấp phạm mầm non trường cđsp tw - xét học bạ 2013  (144)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - phạm Mầm non - Phạm Tiểu Học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH 2. 1: Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương 2. 2: Hình thức tuyển sinh - Ngành phạm mầm non: xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và Thi tuyển năng khiếu gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp) 2. 3: Thời gian nhận hồ sơ liên tục đến hết 30/ 11/ 2013 4. HỒ SƠ XÉT .. .
Tp. Hà Nội
11/04/2013
Tìm nâng cao