Chung cư Xa La tòa CT6A đã xây xong tầng 8/33, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la
Chung cư Xa La tòa CT6A đã xây xong tầng 8/33, quý I năm 2013 bàn giao, đã đóng 20% chuẩn bị đóng tiếp đợt 2:

+ CT6A – tầng 9 nhiều căn nhiều S --- giá gốc + chênh từ 20- 45tr
+ CT6A – P904, 905 --- giá gốc + chênh 15tr
+ CT6A – P906, 907, 908, 909, 910, 911, 912 --- giá gốc + chênh 25tr
+ CT6A – P901, 902, 918 --- giá gốc + chênh 35tr
+ CT6A – P915, 916, 917 --- giá gốc + chênh 40tr
+ CT6A – tầng 16 căn 01, 17, 12 --- giá gốc + chênh
+ CT6A – tầng 17 dt:64, 7m2; ---- giá gốc + chênh
+ CT6A – tầng 21 dt: 68, 3m2 TN --- gia goc 21tr + chenh
+ CT6A – tầng 22 dt:63, 3m2; 69, 1m2 TN --- gia gốc + chenh
+ CT6A – tầng 24 dt: 67, 23m2 DB ---giá gốc 21tr + chênh
+ CT6A – tầng 25 dt:66, 3m2; 69, 1m2 ---giá gốc + chênh
+ CT6A – tầng 26 dt:75, 6m2 DB --- giá gốc + chênh 10tr
+ CT6A – tầng 27 dt :75, 6m2 DB ---giá gốc + chênh 10tr
+ CT6A – tầng 29 dt:67, 7 m2 căn góc --- giá gốc + chênh

Căn thường giá gốc 21tr căn gốc nhân hệ số 1.03

Liên hệ ngay để có giá tốt nhât !!!
Ms. Phượng: 0936.111.225 // Ms. Loan: 0983.639.899

Chung cư Xa La tòa CT6A đã xây xong tầng 8/33, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la