BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp
Giải quyết tranh chấp
Quy trình giải quyết tranh chấp:
Sàn Giao Dịch TMĐT www.bachhoa24.com không có chức năng thanh tóan giữa người mua và người bán, và không tham gia vào quá trình cũng như nội dung thỏa thuận mua bán giữa hai bên, việc thanh toán - giao nhận hàng - bảo hành và bảo trì sản phẩm sẽ do hai bên tự trao đổi, thỏa thuận. Khi phát sinh tranh chấp giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch, người mua và người bán tự liên lạc trực tiếp với nhau qua thông tin được người bán cung cấp khi đăng tin, người mua sẽ khiếu nại trực tiếp với người bán, người mua và người bán tự giải quyết tranh chấp với nhau, chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên. Nếu một trong hai bên có ý kiến và cần sự hỗ trợ của Sàn Giao Dịch TMĐT www.bachhoa24.com thì Bachhoa24.com sẽ tích cực hỗ trợ các bên để giải quyết tranh chấp.
- Các khiếu nại hoặc phản ánh phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT www.bachhoa24.com có thể được gởi đến Bachhoa24.com qua thông tin liên hệ sau:
              + Email: info@bachhoa24.com
- Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn Giao Dịch TMĐT www.bachhoa24.com sẽ được www.bachhoa24.com hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của www.bachhoa24.com để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.
- Sàn Giao Dịch TMĐT www.bachhoa24.com tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao vặt sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Sàn Giao Dịch TMĐT www.bachhoa24.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán liên quan đến tranh chấp đó yêu cầu.
- Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Sàn Giao Dịch TMĐT www.bachhoa24.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Sàn Giao Dịch TMĐT www.bachhoa24.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc  chuyển  cho  cơ  quan  pháp  luật  có  thẩm  quyền  tùy  theo  mức  độ  của  sai  phạm.
- Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website, Sàn Giao Dịch TMĐT  www.bachhoa24.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.