BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 204 100 75

Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 204 100 75 RSCL1664685 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 204 100 75  (66)
MODEL SẢN PHẨM 204 100 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC RD 204 200 67 LED Perm. Beacon WM 115VAC GN 204 200 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC GN 204 200 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC GN 204 300 67 LED Perm. Beacon WM 115VAC YE 204 300 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC YE 204 300 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC YE 205 100 55 Flashing Beacon WM 24VDC RD 205 100 67 Flashing Beacon WM 115VAC RD 205 100 68 Flashing Beacon WM 230VAC RD 205 300 55 Flashing Beacon WM 24VDC YE 205 300 67 Flashing Beacon WM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
20/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 15010068 RSCL1664685 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 15010068  (50)
MODEL SẢN PHẨM 150 100 68 LED Buzzer EM Contin. tone 230VAC RD 150 300 55 LED Buzzer EM Contin. tone 24VDC YE 150 300 67 LED Buzzer EM Contin. tone 115VAC YE 150 300 68 LED Buzzer EM Contin. tone 230VAC YE 153 000 54 Siren BWM 8 tne 12VDC 153 000 55 Siren BWM 8 tne 24VDC 153 000 60 Siren BWM Contin. tone 115-230VAC 153 000 66 Siren BWM Contin. tone 48VAC 154 000 55 Vocal alarm WM 24VDC BK 190 000 55 Multi-t. sounder WM 32 tne 24VDC GY 190 000 67 Multi-t. sounder WM 32 tne 115VAC GY 190 000 68 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
18/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 73830055 RSCL1664685 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 73830055  (73)
MODEL SẢN PHẨM 738 300 55 Ex Double Flash Beacon 24VDC YE 738 300 67 Ex Double Flash Beacon 115VAC YE 738 300 68 Ex Double Flash Beacon 230VAC YE 741 110 55 Ex Signal tower WM 24VDC RD/ GN 741 120 55 Ex Signal tower WM 24VDC RD/ YE 741 130 55 Ex Signal tower WM 24VDC RD/ YE/ GN 750 000 55 Ex Signal horn WM Contin. tone 24VDC BK 750 000 65 Ex Signal horn WM Contin. tone 24VAC BK 750 000 66 Ex Signal horn WM Contin. tone 42-48VAC 750 000 67 Ex Signal horn WM Contin. tone 115VAC BK 750 000 68 Ex .. .
Tp. Hồ Chí Minh
17/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 209 200 00 RSCL1664685 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 209 200 00  (65)
MODEL SẢN PHẨM 209 200 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/ DC GN 209 210 67 LED Perm. Beacon RM 115VAC GN 209 210 68 LED Perm. Beacon RM 230VAC GN 209 210 75 LED Perm. Beacon RM 24VAC/ DC GN 209 300 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/ DC YE 209 310 67 LED Perm. Beacon RM 115VAC YE 209 310 68 LED Perm. Beacon RM 230VAC YE 209 310 75 LED Perm. Beacon RM 24VAC/ DC YE 209 320 55 Flashing Beacon RM 24VDC YE 209 320 67 Flashing Beacon RM 115VAC YE 209 320 68 Flashing Beacon RM 230VAC YE 209 400 00 Permanent .. .
Tp. Hồ Chí Minh
20/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 214 100 75 RSCL1664685 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 214 100 75  (81)
MODEL SẢN PHẨM 214 100 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC RD 214 200 67 LED Perm. Beacon WM 115VAC GN 214 200 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC GN 214 200 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC GN 214 300 67 LED Perm. Beacon WM 115VAC YE 214 300 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC YE 214 300 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC YE 215 100 55 Flashing Beacon WM 24VDC RD 215 100 67 Flashing Beacon WM 115VAC RD 215 100 68 Flashing Beacon WM 230VAC RD 215 300 55 Flashing Beacon WM 24VDC YE 215 300 67 Flashing Beacon WM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
20/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 221 100 67 RSCL1664685 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 221 100 67  (55)
MODEL SẢN PHẨM 221 100 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC RD 221 100 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC RD 221 100 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC RD 221 200 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC GN 221 200 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC GN 221 200 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC GN 221 300 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC YE 221 300 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC YE 221 300 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC YE 222 100 55 Flashing Beacon BM 24VDC RD 222 100 67 Flashing Beacon BM 115VAC RD 222 100 68 Flashing Beacon BM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
20/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma - Werma Việt Nam - đèn báo Werma - 207 200 68 RSCL1664685 Werma - Werma Việt Nam - đèn báo Werma - 207 200 68  (102)
MODEL SẢN PHẨM 207 200 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC GN 207 200 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC GN 207 200 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC GN 207 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 207 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 207 300 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC YE 208 100 55 Flashing Beacon EM 24VDC RD 208 100 67 Flashing Beacon EM 115VAC RD 208 100 68 Flashing Beacon EM 230VAC RD 208 300 55 Flashing Beacon EM 24VDC YE 208 300 67 Flashing Beacon EM 115VAC YE 208 300 68 Flashing Beacon EM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
14/06/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma - Werma Việt Nam - đèn báo Werma - 207 200 75 RSCL1664685 Werma - Werma Việt Nam - đèn báo Werma - 207 200 75  (97)
MODEL SẢN PHẨM 207 200 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC GN 207 200 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC GN 207 200 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC GN 207 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 207 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 207 300 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC YE 208 100 55 Flashing Beacon EM 24VDC RD 208 100 67 Flashing Beacon EM 115VAC RD 208 100 68 Flashing Beacon EM 230VAC RD 208 300 55 Flashing Beacon EM 24VDC YE 208 300 67 Flashing Beacon EM 115VAC YE 208 300 68 Flashing Beacon EM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
14/06/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma - Werma Việt Nam - Đèn Báo Werma - 207 200 55 RSCL1664685 Werma - Werma Việt Nam - Đèn Báo Werma - 207 200 55  (79)
MODEL SẢN PHẨM 207 200 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC GN 207 200 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC GN 207 200 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC GN 207 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 207 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 207 300 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC YE 208 100 55 Flashing Beacon EM 24VDC RD 208 100 67 Flashing Beacon EM 115VAC RD 208 100 68 Flashing Beacon EM 230VAC RD 208 300 55 Flashing Beacon EM 24VDC YE 208 300 67 Flashing Beacon EM 115VAC YE 208 300 68 Flashing Beacon EM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
14/06/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma - Werma Việt Nam - Đèn Báo Werma - 208 100 67 RSCL1664685 Werma - Werma Việt Nam - Đèn Báo Werma - 208 100 67  (52)
MODEL SẢN PHẨM 207 200 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC GN 207 200 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC GN 207 200 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC GN 207 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 207 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 207 300 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC YE 208 100 55 Flashing Beacon EM 24VDC RD 208 100 67 Flashing Beacon EM 115VAC RD 208 100 68 Flashing Beacon EM 230VAC RD 208 300 55 Flashing Beacon EM 24VDC YE 208 300 67 Flashing Beacon EM 115VAC YE 208 300 68 Flashing Beacon EM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
14/06/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 78430077 RSCL1664685 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 78430077  (69)
8 MODEL SẢN PHẨM 784 300 77 Ex Revolving beacon 115VAC/ DC YE 785 100 70 Ex Rot. Mirror Beacon WM 115-230VAC/ DC RD 785 100 75 Ex Rot. Mirror Beacon WM 24VAC/ DC RD 785 300 70 Ex Rot. Mirror Beacon WM 115-230VAC/ DC YE 785 300 75 Ex Rot. Mirror Beacon WM 24VAC/ DC YE 975 714 01 Zener Barrier 24V 975 729 01 Ex Cable gland M20x1. 5 975 729 02 Ex Screwed sealing plug M20x1. 5 975 729 03 Ex Wire guard 975729 04 Ex Cable gland M20x1. 5, metal 975 783 01 Wire guard SR 975 783 02 Mounting plate SR 975 783 03 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
17/05/2016
Tp. Hà Nội: Giày lười cho bé yêu, giày da thật hầng việt nam 100% RSCL1664685 Giày lười cho bé yêu, giày da thật hầng việt nam 100%  (124)
Giày lười cho bé yêu, giày da thật hầng việt nam 100% Giá 250. 000 VND Liên hệ mua hàng : 0904. 036. 002 - 0914. 855. 286 Giao hàng toàn quốc​ ​ ​ ​ ​ Được sản xuất tại Việt Nam ♥ Đảm bảo da thật 100% - phát hiện giả đền gấp 10 lần ♥ Giày được cắt từ miếng da thật cao cấp rất mịn, mềm với các lỗ khí thoáng tự nhiên nên bé sẽ đi được cả mùa đông và mùa hè ♥ Hình ảnh thật do shop tự chụp, khách sỉ cần ảnh ib shop sẽ gửi ảnh gốc ♥ Dòng da thật có các mẫu: BS, Cá sấu, Ngựa và LV. Sắp tới sẽ có thêm huy .. .
250,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

29/08/2015
Tp. Hà Nội: Giày lười cho bé yêu, giày da thật hàng việt nam 100%, hàng chất lượng cao RSCL1664685 Giày lười cho bé yêu, giày da thật hàng việt nam 100%, hàng chất lượng cao  (209)
Giày lười cho bé yêu, giày da thật hàng việt nam 100% Giá 250. 000 VND Liên hệ mua hàng : 0904. 036. 002 - 0914. 855. 286 Giao hàng toàn quốc​ Được sản xuất tại Việt Nam ♥ Đảm bảo da thật 100% - phát hiện giả đền gấp 10 lần ♥ Giày được cắt từ miếng da thật cao cấp rất mịn, mềm với các lỗ khí thoáng tự nhiên nên bé sẽ đi được cả mùa đông và mùa hè ♥ Hình ảnh thật do shop tự chụp, khách sỉ cần ảnh ib shop sẽ gửi ảnh gốc ♥ Dòng da thật có các mẫu: BS, Cá sấu, Ngựa và LV. Sắp tới sẽ có thêm huy hiệu nữ .. .
250,000 đ
/ cái
Tp. Hà Nội »
Q. Cầu Giấy

23/09/2015
Tp. Hà Nội: Sữa Physiolac bán tại thị trường Việt Nam đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng RSCL1664685 Sữa Physiolac bán tại thị trường Việt Nam đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng  (111)
Cơ quan đại diện thương mại Pháp UBIFRANCE thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết, sản phẩm sữa Physiolac bán tại thị trường Việt Nam thỏa mãn mọi điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của cơ quan chức năng Việt Nam. Theo UBIFRANCE, Công ty sữa cho trẻ em của Pháp - Physiolac đang nỗ lực phát triển hình ảnh của Công ty này tại Việt Nam. Physiolac cung cấp dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh không bú sữa mẹ. Chỉ qua 5 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, sản .. .
Tp. Hà Nội
17/07/2014
Tp. Hà Nội: Mừng quốc khánh 2/ 9 . RENAULT Việt Nam khuyến mại lớn RSCL1664685 Mừng quốc khánh 2/ 9 . RENAULT Việt Nam khuyến mại lớn  (208)
RENAULT- VIỆT NAM- ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG 3S-XE PHÁP- TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU. Địa chỉ: 68 LÊ VĂN LƯƠNG- THANH XUÂN- HÀ NỘI LIÊN HỆ : Số điện thoại: 094. 555. 8688 TẤT CẢ CÁC XE NHẬP KHẨU CỦA RENAULT- ĐỀU ĐƯỢC BẢO HÀNH 3 NĂM HOẶC 100. 000 KM. Tham khảo thêm một số mẫu xe thiết kế đẹp giá hợp lý tại đây: http: //renault68. com/ Bảng giá các mẫu xe của Renault tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB) và cập nhật vào tháng 8/ 2014: 1. Mẫu xe SUV đa dụng. 2. Mẫu xe . RENAULT- KOLEOS . 4x2- .. .
Tp. Hà Nội »
Q. Thanh Xuân

14/08/2014
Tp. Hà Nội: VÒi chữa cháy nhật bản Tomoken D65-1. 3Mpa-20m, Vòi chữa cháy Việt Nam D65-13bar RSCL1664685 VÒi chữa cháy nhật bản Tomoken D65-1. 3Mpa-20m, Vòi chữa cháy Việt Nam D65-13bar  (900)
CÔNG TY THIẾT BỊ PCCC NAM VIỆT CUNG CẤP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ PCCC + Cung cấp phân phối thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy, hệ thống PCCC + Lắp đặt thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy, chữa cháy. + Thiết kế, tư vấn công trình phòng cháy chữa cháy + Nhập khẩu, sản xuât thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy + Cung cấp phân phối thiết bị Bảo hộ lao động. Những danh mục thiết bị PCCC công ty thường xuyên cung cấp. Thiết bị chữa cháy : Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy Xe đẩy loại bột BC, .. .
Tp. Hà Nội
05/12/2014
Tp. Hà Nội: Trụ Nước Chữa cháy D100, 2 cửa D65, Trụ cứu hỏa D65x2, Việt Nam, Trung Quốc RSCL1664685 Trụ Nước Chữa cháy D100, 2 cửa D65, Trụ cứu hỏa D65x2, Việt Nam, Trung Quốc  (1,397)
CÔNG TY THIẾT BỊ PCCC NAM VIỆT CUNG CẤP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ PCCC + Cung cấp phân phối thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy, hệ thống PCCC + Lắp đặt thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy, chữa cháy. + Thiết kế, tư vấn công trình phòng cháy chữa cháy + Nhập khẩu, sản xuât thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy + Cung cấp phân phối thiết bị Bảo hộ lao động. Những danh mục thiết bị PCCC công ty thường xuyên cung cấp. Thiết bị chữa cháy : Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy Xe đẩy loại bột BC, .. .
Tp. Hà Nội
05/12/2014
Tp. Hà Nội: Họng tiếp nước D65, Họng tiếp nước 2 cửa D65 trung Quốc, Việt Nam RSCL1664685 Họng tiếp nước D65, Họng tiếp nước 2 cửa D65 trung Quốc, Việt Nam  (675)
CÔNG TY THIẾT BỊ PCCC NAM VIỆT CUNG CẤP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ PCCC + Cung cấp phân phối thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy, hệ thống PCCC + Lắp đặt thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy, chữa cháy. + Thiết kế, tư vấn công trình phòng cháy chữa cháy + Nhập khẩu, sản xuât thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy + Cung cấp phân phối thiết bị Bảo hộ lao động. Những danh mục thiết bị PCCC công ty thường xuyên cung cấp. Thiết bị chữa cháy : Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy Xe đẩy loại bột BC, .. .
Tp. Hà Nội
05/12/2014
Tp. Hà Nội: VÒi cứu hỏa nhật bản, Vòi cứu hỏa Đức D50-1. 7Mpa, VÒi cứu hỏa Việt Nam D50-1. 0Mp RSCL1664685 VÒi cứu hỏa nhật bản, Vòi cứu hỏa Đức D50-1. 7Mpa, VÒi cứu hỏa Việt Nam D50-1. 0Mp  (980)
CÔNG TY THIẾT BỊ PCCC NAM VIỆT CUNG CẤP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ PCCC + Cung cấp phân phối thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy, hệ thống PCCC + Lắp đặt thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy, chữa cháy. + Thiết kế, tư vấn công trình phòng cháy chữa cháy + Nhập khẩu, sản xuât thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy + Cung cấp phân phối thiết bị Bảo hộ lao động. Những danh mục thiết bị PCCC công ty thường xuyên cung cấp. Thiết bị chữa cháy : Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy Xe đẩy loại bột BC, .. .
Tp. Hà Nội »
H. Từ Liêm

05/12/2014
Tp. Hà Nội: Trụ cấp nước cứu hoả 3 cửa Việt nam- trung quốc, trụ nước cứu hoả và van chặn RSCL1664685 Trụ cấp nước cứu hoả 3 cửa Việt nam- trung quốc, trụ nước cứu hoả và van chặn  (292)
CÔNG TY THIẾT BỊ PCCC NAM VIỆT CUNG CẤP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ PCCC + Cung cấp phân phối thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy, hệ thống PCCC + Lắp đặt thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy, chữa cháy. + Thiết kế, tư vấn công trình phòng cháy chữa cháy + Nhập khẩu, sản xuât thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy + Cung cấp phân phối thiết bị Bảo hộ lao động. Những danh mục thiết bị PCCC công ty thường xuyên cung cấp. Thiết bị chữa cháy : Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy Xe đẩy loại bột BC, .. .
Tp. Hà Nội
05/12/2014
Tìm nâng cao