BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 232 300 68

Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 231 300 55 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 231 300 55  (56)
231 300 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC YE 231 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 231 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 231 304 55 LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC YE 231 400 54 LED Perm. Beacon EM 12VDC CL 231 400 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC CL 231 400 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC CL 231 400 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC CL 231 404 55 LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC CL 231 500 54 LED Perm. Beacon EM 12VDC BU 231 500 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC BU 231 500 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 232 300 68 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 232 300 68  (74)
MODEL SẢN PHẨM 232 300 68 Flashing Beacon EM 230VAC YE 239 480 55 LED Beacon EM 24VDC MC 239 482 55 LED Beacon EM 24VDC MC 239 780 55 AS-i LED Beacon EM 24VDC MC 280 100 55 LED Perm. Beacon BM 12-50VDC RD 280 100 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC RD 280 120 55 LED Rotating Beacon BM 24VDC RD 280 120 68 LED Rotating Beacon BM 115-230VAC RD 280 150 55 LED Double Flash Beacon BM 24VDC RD 280 150 60 LED Double Flash Beacon BM 115-230VAC RD 280 160 55 LED EVS Beacon BM 24VDC RD 280 160 60 LED EVS .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- đèn báo Werma - 230 100 67 RSCL1667828 Werma-Werma VN- đèn báo Werma - 230 100 67  (59)
MODEL SẢN PHẨM 230 100 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC RD 230 100 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC RD 230 104 55 LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC RD 230 300 54 LED Perm. Beacon EM 12VDC YE 230 300 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC YE 230 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 230 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 230 304 55 LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC YE 230 400 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC CL 230 404 55 LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC CL 231 100 54 LED Perm. Beacon EM 12VDC RD 231 100 55 LED .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 230 100 67 RSCL1667828 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 230 100 67  (95)
MODEL SẢN PHẨM 230 100 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC RD 230 100 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC RD 230 104 55 LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC RD 230 300 54 LED Perm. Beacon EM 12VDC YE 230 300 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC YE 230 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 230 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 230 304 55 LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC YE 230 400 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC CL 230 404 55 LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC CL 231 100 54 LED Perm. Beacon EM 12VDC RD 231 100 55 LED .. .
Tp. Hồ Chí Minh
20/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 200 500 00 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 200 500 00  (57)
MODEL SẢN PHẨM 200 500 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/ DC BU 201 100 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC RD 201 100 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC RD 201 100 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC RD 201 200 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC GN 201 200 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC GN 201 200 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC GN 201 300 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC YE 201 300 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC YE 201 300 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC YE 202 100 55 Flashing Beacon BM 24VDC RD 202 100 67 Flashing .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 211 200 67 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 211 200 67  (46)
MODEL SẢN PHẨM 211 200 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC GN 211 200 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC GN 211 200 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC GN 211 300 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC YE 211 300 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC YE 211 300 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC YE 212 100 55 Flashing Beacon BM 24VDC RD 212 100 67 Flashing Beacon BM 115VAC RD 212 100 68 Flashing Beacon BM 230VAC RD 212 300 55 Flashing Beacon BM 24VDC YE 212 300 67 Flashing Beacon BM 115VAC YE 212 300 68 Flashing Beacon BM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 224 100 68 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 224 100 68  (64)
MODEL SẢN PHẨM 224 100 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC RD 224 100 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC RD 224 200 67 LED Perm. Beacon WM 115VAC GN 224 200 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC GN 224 200 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC GN 224 300 67 LED Perm. Beacon WM 115VAC YE 224 300 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC YE 224 300 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC YE 225 100 55 Flashing Beacon WM 24VDC RD 225 100 67 Flashing Beacon WM 115VAC RD 225 100 68 Flashing Beacon WM 230VAC RD 225 300 55 Flashing Beacon WM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 201 100 67 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 201 100 67  (58)
MODEL SẢN PHẨM 201 100 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC RD 201 100 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC RD 201 100 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC RD 201 200 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC GN 201 200 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC GN 201 200 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC GN 201 300 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC YE 201 300 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC YE 201 300 75 LED Perm. Beacon BM 24VAC/ DC YE 202 100 55 Flashing Beacon BM 24VDC RD 202 100 67 Flashing Beacon BM 115VAC RD 202 100 68 Flashing Beacon BM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 829 557 55 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 829 557 55  (65)
MODEL SẢN PHẨM 829 557 55 LED Perm. /Blink/ Rot. Beacon RM 24VDC BU 830 152 55 Flashing Beacon BM 24VDC RD 830 152 68 Flashing Beacon BM 230VAC RD 830 352 55 Flashing Beacon BM 24VDC YE 830 352 68 Flashing Beacon BM 230VAC YE 835 152 55 Flashing Beacon WM 24VDC RD 835 152 68 Flashing Beacon WM 230VAC RD 835 352 55 Flashing Beacon WM 24VDC YE 835 352 68 Flashing Beacon WM 230VAC YE 838 100 55 Double Flash Beacon BM 24VDC RD 838 100 67 Double Flash Beacon BM 115VAC RD 838 100 68 Double Flash .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 207 200 67 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 207 200 67  (41)
MODEL SẢN PHẨM 207 200 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC GN 207 200 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC GN 207 200 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC GN 207 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 207 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 207 300 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC YE 208 100 55 Flashing Beacon EM 24VDC RD 208 100 67 Flashing Beacon EM 115VAC RD 208 100 68 Flashing Beacon EM 230VAC RD 208 300 55 Flashing Beacon EM 24VDC YE 208 300 67 Flashing Beacon EM 115VAC YE 208 300 68 Flashing Beacon EM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 219 110 75 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 219 110 75  (53)
MODEL SẢN PHẨM 219 110 75 LED Perm. Beacon RM 24VAC/ DC RD 219 120 55 Flashing Beacon RM 24VDC RD 219 120 67 Flashing Beacon RM 115VAC RD 219 120 68 Flashing Beacon RM 230VAC RD 219 200 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/ DC GN 219 300 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/ DC YE 219 310 67 LED Perm. Beacon RM 115VAC YE 219 310 68 LED Perm. Beacon RM 230VAC YE 219 310 75 LED Perm. Beacon RM 24VAC/ DC YE 219 320 55 Flashing Beacon RM 24VDC YE 219 320 67 Flashing Beacon RM 115VAC YE 219 320 68 Flashing .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 444 110 75 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 444 110 75  (75)
MODEL SẢN PHẨM 442 030 68 Flash/ Sounder WM 42 tne 115-230VAC RD/ YE 442 110 55 Flash/ Sounder WM 42 tne 18-30VDC GY/ RD 442 110 68 Flash/ Sounder WM 42 tne 115-230VAC GY/ RD 442 130 55 Flash/ Sounder WM 42 tne 18-30VDC GY/ YE 442 130 68 Flash/ Sounder WM 42 tne 115-230VAC GY/ YE 444 100 67 LED Flash/ Sounder BWM 32 tne 115VAC RD 444 100 68 LED Flash/ Sounder BWM 32 tne 230VAC RD 444 100 75 LED Flash/ Sounder BWM 32 tne 24VAC/ DC RD 444 110 67 LED EVS-Multi-tne S. BWM 32 tne 115VAC R 444 110 68 LED .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 806 450 55 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 806 450 55  (62)
MODEL SẢN PHẨM 806 450 55 Monit. LED Beacon BWM 24VDC CL 815 100 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/ DC RD 815 200 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/ DC GN 815 300 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/ DC YE 815 400 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/ DC CL 815 500 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/ DC BU 816 100 55 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC RD 816 100 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC RD 816 100 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC RD 816 110 55 LED Blinking Beacon EM 24VAC/ DC RD 816 200 55 LED Perm. Beacon EM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 826 400 00 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 826 400 00  (60)
MODEL SẢN PHẨM 826 400 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/ DC CL 826 410 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/ DC CL 826 410 55 Monitored Perm. Beacon BM 24VDC CL 826 500 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/ DC BU 826 510 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/ DC BU 827 100 75 Blinking Beacon BM 24VAC/ DC RD 827 100 77 Blinking Beacon BM 115VAC/ DC RD 827 100 78 Blinking Beacon BM 230VAC/ DC RD 827 110 75 Blinking Beacon RM 24VAC/ DC RD 827 110 77 Blinking Beacon RM 115VAC/ DC RD 827 110 78 Blinking Beacon RM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 844 126 95 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 844 126 95  (62)
MODEL SẢN PHẨM 844 126 95 Siren element 7 tne 24VDC BK 844 810 55 Siren self-adjusting 24VDC BK 844 840 55 Vocal element 24VDC BK 844 860 55 Vocal element 24VDC BK 845 000 00 Terminal element BK 845 010 00 Terminal element Cage Clamp BK 845 800 68 AS-Interface Module BK 846 100 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC RD 846 200 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC GN 846 300 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC YE 846 400 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC CL 846 500 00 Perm. light element .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 894 030 55 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 894 030 55  (67)
MODEL SẢN PHẨM 890 120 67 LED Perm. Beacon BWM 115VAC RD 890 120 68 LED Perm. Beacon BWM 230VAC RD 890 200 00 Permanent Beacon BWM 12-240VAC/ DC GN 890 210 00 Perm. Beacon w. 2 Sockets 12-240V GN 890 220 55 LED Perm. Beacon BWM 24VDC GN 890 220 67 LED Perm. Beacon BWM 115VAC GN 890 220 68 LED Perm. Beacon BWM 230VAC GN 890 300 00 Permanent Beacon BWM 12-240VAC/ DC YE 890 310 00 Perm. Beacon w. 2 Sockets 12-240V YE 890 320 55 LED Perm. Beacon BWM 24VDC YE 890 320 67 LED Perm. Beacon BWM 115VAC YE .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 129 052 68 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 129 052 68  (70)
MODEL SẢN PHẨM 129 052 68 Multi-t. sounder WM 31 tne 230VAC RD 133 000 75 Multi-t. sounder BM 8 tne 24VAC/ DC BK 134 000 75 Multi-t. sounder WM 8 tne 24VAC/ DC GY 139 000 55 Multi-t. sounder WM 32 tne 9-60VDC RD 139 000 68 Multi-t. sounder WM 32 tne 115-230VAC RD 139 100 55 Multi-t. sounder WM 32 tne 9-60VDC GY 139 100 68 Multi-t. sounder WM 32 tne 115-230VAC GY 140 150 50 Multi-t. sounder WM 32 tne 9-28VDC RD 140 150 60 Multi-t. sounder WM 32 tne 110-240VAC RD 140 950 50 Multi-t. sounder WM 32 tne .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 435 510 60 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 435 510 60  (79)
435 510 60 LED Horn WM Contin. tone 115-230VAC BU 435 510 70 LED Horn WM Contin. tone 10-48VAC/ DC BU 435 510 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/ DC BU 439 010 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC RD/ RD 439 010 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC RD/ RD 439 030 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC RD/ YE 439 030 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC RD/ YE 439 110 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC GY/ RD 439 110 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC GY/ RD 439 130 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 435 510 70 RSCL1667828 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 435 510 70  (79)
MODEL SẢN PHẨM 435 510 60 LED Horn WM Contin. tone 115-230VAC BU 435 510 70 LED Horn WM Contin. tone 10-48VAC/ DC BU 435 510 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/ DC BU 439 010 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC RD/ RD 439 010 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC RD/ RD 439 030 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC RD/ YE 439 030 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC RD/ YE 439 110 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC GY/ RD 439 110 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC GY/ RD 439 130 55 Flash/ Sounder WM 32 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 73830055 RSCL1667828 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 73830055  (82)
MODEL SẢN PHẨM 738 300 55 Ex Double Flash Beacon 24VDC YE 738 300 67 Ex Double Flash Beacon 115VAC YE 738 300 68 Ex Double Flash Beacon 230VAC YE 741 110 55 Ex Signal tower WM 24VDC RD/ GN 741 120 55 Ex Signal tower WM 24VDC RD/ YE 741 130 55 Ex Signal tower WM 24VDC RD/ YE/ GN 750 000 55 Ex Signal horn WM Contin. tone 24VDC BK 750 000 65 Ex Signal horn WM Contin. tone 24VAC BK 750 000 66 Ex Signal horn WM Contin. tone 42-48VAC 750 000 67 Ex Signal horn WM Contin. tone 115VAC BK 750 000 68 Ex .. .
Tp. Hồ Chí Minh
17/05/2016
Tìm nâng cao