BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm » Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 444 110 75

Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 435 510 60 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 435 510 60  (80)
435 510 60 LED Horn WM Contin. tone 115-230VAC BU 435 510 70 LED Horn WM Contin. tone 10-48VAC/ DC BU 435 510 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/ DC BU 439 010 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC RD/ RD 439 010 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC RD/ RD 439 030 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC RD/ YE 439 030 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC RD/ YE 439 110 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC GY/ RD 439 110 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC GY/ RD 439 130 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 435 510 70 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 435 510 70  (79)
MODEL SẢN PHẨM 435 510 60 LED Horn WM Contin. tone 115-230VAC BU 435 510 70 LED Horn WM Contin. tone 10-48VAC/ DC BU 435 510 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/ DC BU 439 010 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC RD/ RD 439 010 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC RD/ RD 439 030 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC RD/ YE 439 030 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC RD/ YE 439 110 55 Flash/ Sounder WM 32 tne 9-60VDC GY/ RD 439 110 68 Flash/ Sounder WM 32 tne 115-230VAC GY/ RD 439 130 55 Flash/ Sounder WM 32 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 444 110 75 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 444 110 75  (76)
MODEL SẢN PHẨM 442 030 68 Flash/ Sounder WM 42 tne 115-230VAC RD/ YE 442 110 55 Flash/ Sounder WM 42 tne 18-30VDC GY/ RD 442 110 68 Flash/ Sounder WM 42 tne 115-230VAC GY/ RD 442 130 55 Flash/ Sounder WM 42 tne 18-30VDC GY/ YE 442 130 68 Flash/ Sounder WM 42 tne 115-230VAC GY/ YE 444 100 67 LED Flash/ Sounder BWM 32 tne 115VAC RD 444 100 68 LED Flash/ Sounder BWM 32 tne 230VAC RD 444 100 75 LED Flash/ Sounder BWM 32 tne 24VAC/ DC RD 444 110 67 LED EVS-Multi-tne S. BWM 32 tne 115VAC R 444 110 68 LED .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 420 110 67 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 420 110 67  (99)
MODEL SẢN PHẨM 420 110 67 LED Buzzer BM Contin/ pulse 115VAC RD 420 110 68 LED Buzzer BM Contin/ pulse 230VAC RD 420 110 75 LED Buzzer BM Contin/ pulse 24VAC/ DC RD 420 120 75 LED Multi-tne S. BM 8 tne 24VAC/ DC RD 420 310 54 LED Buzzer BM Contin. tone 12VDC YE 420 310 67 LED Buzzer BM Contin/ pulse 115VAC YE 420 310 68 LED Buzzer BM Contin/ pulse 230VAC YE 420 310 75 LED Buzzer BM Contin/ pulse 24VAC/ DC YE 420 320 75 LED Multi-tne S. BM 8 tne 24VAC/ DC YE 421 110 67 Buzzer/ Flash BM Contin/ pulse 115VAC .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 280 450 55 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 280 450 55  (85)
280 450 55 LED Double Flash Beacon 280 450 60 LED Double Flash Beacon BM 115-230VAC CL 280 460 55 LED EVS Beacon BM 24VDC CL 280 460 60 LED EVS Beacon BM 115-230VAC CL 280 470 55 LED Obstruction light BM 24VDC RD 280 470 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD 280 480 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD 281 410 55 LED Obstruction light BM 12-50VDC RD 281 470 55 LED Obstruction light BM 24VDC RD 281 470 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD 281 480 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD 338 273 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 884 200 75 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 884 200 75  (65)
MODEL SẢN PHẨM 884 200 75 Revolving Beacon BM 24VAC/ DC GN 884 300 68 Revolving Beacon BM 230VAC YE 884 300 75 Revolving Beacon BM 24VAC/ DC YE 884 500 68 Revolving Beacon BM 230VAC BU 884 500 75 Revolving Beacon BM 24VAC/ DC BU 885 100 54 Rotating Mirror Beacon BM 12VDC RD 885 100 75 Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/ DC RD 885 100 78 Rotating Mirror Beacon BM 115-230VAC/ DC 885 110 54 Rotating Mirror Beacon RM 12VDC RD 885 110 75 Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/ DC RD 885 110 78 Rotating Mirror .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 422 120 75 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 422 120 75  (72)
422 120 75 LED Multi-tne S. WM 8 tne 24VAC/ DC RD 422 310 67 LED Buzzer WM Contin/ pulse 115VAC YE 422 310 68 LED Buzzer WM Contin/ pulse 230VAC YE 422 310 75 LED Buzzer WM Contin/ pulse 24VAC/ DC YE 422 320 75 LED Multi-tne S. WM 8 tne 24VAC/ DC YE 423 110 67 Buzzer/ Flash WM Contin/ pulse 115VAC RD 423 110 68 Buzzer/ Flash WM Contin/ pulse 230VAC RD 423 110 75 Buzzer/ Flash WM Contin/ pulse 24VAC/ DC RD 423 120 75 Flash/ Sounder WM 8 tne 24VAC/ DC RD 423 310 67 Buzzer/ Flash WM Contin/ pulse 115VAC YE 423 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 425 120 67 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 425 120 67  (80)
MODEL SẢN PHẨM 425 120 67 Horn/ Flash Comb. WM Contin. tone 115VAC 425 120 68 Horn/ Flash Comb. WM Contin. tone 230VAC 425 120 75 Horn/ Flash Comb. WM Contin. tone 24VAC/ D 425 320 67 Horn/ Flash Comb. WM Contin. tone 115VAC 425 320 68 Horn/ Flash Comb. WM Contin. tone 230VAC 425 320 75 Horn/ Flash Comb. WM Contin. tone 24VAC/ D 430 100 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC RD 430 100 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC RD 430 100 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/ DC RD 430 200 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 431 400 70 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 431 400 70  (88)
MODEL SẢN PHẨM 431 400 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC CL 431 400 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/ DC CL 431 410 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC CL 431 410 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC CL 431 410 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/ DC CL 431 500 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC BU 431 500 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC BU 431 500 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/ DC BU 431 510 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC BU 431 510 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC BU 431 510 75 LED Siren BM 32 tne .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 433 300 75 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 433 300 75  (72)
MODEL SẢN PHẨM 433 300 75 LED Siren WM 32 tne 24VAC/ DC YE 433 310 60 LED Siren WM 32 tne 115-230VAC YE 433 310 70 LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/ DC YE 433 310 75 LED Siren WM 32 tne 24VAC/ DC YE 433 400 60 LED Siren WM 32 tne 115-230VAC CL 433 400 70 LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/ DC CL 433 400 75 LED Siren WM 32 tne 24VAC/ DC CL 433 410 60 LED Siren WM 32 tne 115-230VAC CL 433 410 70 LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/ DC CL 433 410 75 LED Siren WM 32 tne 24VAC/ DC CL 433 500 60 LED Siren WM 32 tne .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 431 100 60 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 431 100 60  (65)
431 100 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC RD 431 100 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC RD 431 100 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/ DC RD 431 110 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC RD 431 110 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC RD 431 110 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/ DC RD 431 200 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC GN 431 200 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC GN 431 200 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/ DC GN 431 210 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC GN 431 210 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/ DC GN 431 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 432 400 70 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 432 400 70  (106)
432 400 70 LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/ DC CL 432 400 75 LED Siren WM 32 tne 24VAC/ DC CL 432 500 60 LED Siren WM 32 tne 115-230VAC BU 432 500 70 LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/ DC BU 432 500 75 LED Siren WM 32 tne 24VAC/ DC BU 433 100 60 LED Siren WM 32 tne 115-230VAC RD 433 100 70 LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/ DC RD 433 100 75 LED Siren WM 32 tne 24VAC/ DC RD 433 110 60 LED Siren WM 32 tne 115-230VAC RD 433 110 70 LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/ DC RD 433 110 75 LED Siren WM 32 tne 24VAC/ DC RD 433 200 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 434 200 75 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 434 200 75  (97)
434 200 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/ DC GN 434 300 60 LED Horn WM Contin. tone 115-230VAC YE 434 300 70 LED Horn WM Contin. tone 10-48VAC/ DC YE 434 300 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/ DC YE 434 400 60 LED Horn WM Contin. tone 115-230VAC CL 434 400 70 LED Horn WM Contin. tone 10-48VAC/ DC CL 434 400 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/ DC CL 434 500 60 LED Horn WM Contin. tone 115-230VAC BU 434 500 70 LED Horn WM Contin. tone 10-48VAC/ DC BU 434 500 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/ DC BU 435 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 640 850 55 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 640 850 55  (85)
MODEL SẢN PHẨM 640 850 55 Terminal element M12 BWM 12-24VDC BK 640 860 55 Terminal element M12 RM 12-24VDC BK 641 100 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC RD 641 200 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC GN 641 300 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC YE 641 400 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC CL 641 500 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC BU 643 100 55 Flashing light element 24VDC RD 643 100 67 Flashing light element 115VAC RD 643 100 68 Flashing light element 230VAC RD 643 110 55 Flashing .. .
Tp. Hồ Chí Minh
26/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 698 230 74 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 698 230 74  (62)
MODEL SẢN PHẨM 698 230 74 K37 plug 12VAC/ DC YE/ RD 698 230 75 K37 plug 24VAC/ DC YE/ RD 698 240 75 K37 plug 24VAC/ DC CL/ GN/ YE/ RD 698 250 75 K37 plug 24VAC/ DC BU/ GN/ YE/ RD 698 260 75 K37 plug 24VAC/ DC BU/ CL/ GN/ YE/ RD 698 310 74 K37cl sr cable 12VAC/ DC GN/ YE/ RD 698 310 75 K37cl sr cable 24VAC/ DC GN/ YE/ RD 698 320 74 K37cl sr cable 12VAC/ DC GN/ RD 698 320 75 K37cl sr cable 24VAC/ DC GN/ RD 698 330 74 K37cl sr cable 12VAC/ DC YE/ RD 698 330 75 K37cl sr cable 24VAC/ DC YE/ RD 698 340 75 K37cl sr cable 24VAC/ DC .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 207 200 67 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 207 200 67  (41)
MODEL SẢN PHẨM 207 200 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC GN 207 200 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC GN 207 200 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC GN 207 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE 207 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE 207 300 75 LED Perm. Beacon EM 24VAC/ DC YE 208 100 55 Flashing Beacon EM 24VDC RD 208 100 67 Flashing Beacon EM 115VAC RD 208 100 68 Flashing Beacon EM 230VAC RD 208 300 55 Flashing Beacon EM 24VDC YE 208 300 67 Flashing Beacon EM 115VAC YE 208 300 68 Flashing Beacon EM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
28/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 204 100 75 RSCL1668074 werma - werma Việt Nam - đèn báo Werma - 204 100 75  (70)
MODEL SẢN PHẨM 204 100 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC RD 204 200 67 LED Perm. Beacon WM 115VAC GN 204 200 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC GN 204 200 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC GN 204 300 67 LED Perm. Beacon WM 115VAC YE 204 300 68 LED Perm. Beacon WM 230VAC YE 204 300 75 LED Perm. Beacon WM 24VAC/ DC YE 205 100 55 Flashing Beacon WM 24VDC RD 205 100 67 Flashing Beacon WM 115VAC RD 205 100 68 Flashing Beacon WM 230VAC RD 205 300 55 Flashing Beacon WM 24VDC YE 205 300 67 Flashing Beacon WM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
20/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 690 300 55 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 690 300 55  (63)
MODEL SẢN PHẨM 690 300 55 VarioSIGN 2S BM Contin. tone 24VDC GN/ YE 690 310 55 VarioSIGN 1S BM Contin. tone 24VDC GN/ YE 690 320 55 VarioSIGN 2S BM 24VDC GN/ YE/ RD 690 330 55 VarioSIGN 1S BM 24VDC GN/ YE/ RD 691 100 55 FlatSIGN cl BM 24VAC/ DC GN/ YE/ RD 691 100 68 FlatSIGN cl BM 115-230VAC GN/ YE/ RD 691 200 55 FlatSIGN cl BM 8 tne 24VAC/ DC GN/ YE/ RD 691 200 68 FlatSIGN cl BM Contin. tone 115-230VAC C 691 300 55 FlatSIGN sr BM 24VAC/ DC GN/ YE/ RD 691 300 68 FlatSIGN sr BM 115-230VAC GN/ YE/ RD 691 400 55 .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 826 400 00 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 826 400 00  (60)
MODEL SẢN PHẨM 826 400 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/ DC CL 826 410 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/ DC CL 826 410 55 Monitored Perm. Beacon BM 24VDC CL 826 500 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/ DC BU 826 510 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/ DC BU 827 100 75 Blinking Beacon BM 24VAC/ DC RD 827 100 77 Blinking Beacon BM 115VAC/ DC RD 827 100 78 Blinking Beacon BM 230VAC/ DC RD 827 110 75 Blinking Beacon RM 24VAC/ DC RD 827 110 77 Blinking Beacon RM 115VAC/ DC RD 827 110 78 Blinking Beacon RM .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tp. Hồ Chí Minh: Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 844 126 95 RSCL1668074 Werma-Werma VN- Đèn Báo Werma - 844 126 95  (63)
MODEL SẢN PHẨM 844 126 95 Siren element 7 tne 24VDC BK 844 810 55 Siren self-adjusting 24VDC BK 844 840 55 Vocal element 24VDC BK 844 860 55 Vocal element 24VDC BK 845 000 00 Terminal element BK 845 010 00 Terminal element Cage Clamp BK 845 800 68 AS-Interface Module BK 846 100 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC RD 846 200 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC GN 846 300 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC YE 846 400 00 Perm. light element 12-240VAC/ DC CL 846 500 00 Perm. light element .. .
Tp. Hồ Chí Minh
27/05/2016
Tìm nâng cao