BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp
Hướng dẫn sử dụng » Quản lý tin của tôi
Sửa tin rao vặt
Thêm hình vào tin rao vặt
Gia hạn tin rao vặt đã hết hạn
Xóa tin rao vặt đã đăng
Xem lại lịch sử thanh toán

Sửa tin rao vặt
Bạn đăng nhập rồi vào Trang cá nhân > Quản lý/ Sửa tin rao vặt. Trang này sẽ hiển thị danh sách các tin đã tạo của bạn, bạn click vào hình cây bút chì Sửa tin rao vặt bên cạnh tin cần sửa. Hệ thống sẽ chuyển sang trang cho phép chỉnh sửa nội dung tin rao vặt. Tại đây, bạn chỉnh sửa các thông tin cần thiết rồi nhấn vào nút "Tiếp tục" để lưu nội dung lại.

Thêm hình vào tin rao vặt
Bạn làm theo các bước như trong phần Sửa tin rao vặt bên trên để vào trang chỉnh sửa, tại đây bạn có thể thêm hình cho tin rao vặt ở mục "Thêm hình phụ".

Gia hạn tin rao vặt đã hết hạn
Bạn làm theo các bước như trong phần Sửa tin rao vặt bên trên để vào trang chỉnh sửa, tại đây bạn có thể gia hạn thời gian đăng ở mục "Ngày hết hạn".

Xóa tin rao vặt đã đăng
Bạn đăng nhập rồi vào Trang cá nhân > Quản lý/ Sửa tin rao vặt. Trang này sẽ hiển thị danh sách các tin đã tạo của bạn, bạn click vào hình dấu chéo Xóa tin rao vặt bên cạnh tin cần xóa. Hệ thống sẽ chuyển sang trang cho phép xóa tin rao vặt đã tạo.

Xem lại lịch sử thanh toán
Bạn đăng nhập rồi vào Trang cá nhân > Lịch sử thanh toán. Tại đây bạn có thể xem lại thông tin của tất cả các lần thanh toán thành công qua SMS hay các hình thức thanh toán khác.