BachHoa24.com
Tìm nâng cao      
  Ðăng nhập | Tạo tài khoản  
Trợ giúp
Hướng dẫn sử dụng » Up tin
Up tin là gì
Cách mua dịch vụ Up tin
Cách thiết lập khỏang thời gian giữa 2 lần Up tin tự động
Cách Up tay
Cách Up tin miễn phí
Xem lại lịch sử Up tin

Cách mua dịch vụ Up tin
Mỗi tin Rao vặt sau khi đăng, bạn có thể Up lên đầu nhiều lần bằng tay hoặc tự động khi bạn mua dịch vụ Up tin qua SMS (xem cách mua). Sau khi mua dịch vụ Up tin, hệ thống sẽ tự động Up ngay và Up sau mỗi 60 phút, bạn có thể cài đặt cho hệ thống tự động Up tin sau mỗi khoảng thời gian nhất định. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Up tay để Up tin lên đầu ngay khi cần.

Cách thiết lập khỏang thời gian giữa 2 lần Up tin tự động
Nếu đã mua dịch vụ Up tin bạn có thể sử dụng chức năng này để thiết lập khỏang thời gian giữa 2 lần Up tin tự động. Bạn đăng nhập rồi vào Trang cá nhân > Up tin/ Lịch sử Up tin. Tại đây bạn chọn tin rao vặt, rồi tại mục "Up tự động cách nhau" click vào "Sửa", sau đó nhập vào số phút cần thiết.

Cách Up tay
Nếu đã mua dịch vụ Up tin bạn có thể sử dụng chức năng này để Up tin lên đầu ngay khi cần. Bạn cần đăng nhập rồi vào Trang cá nhân > Up tin/ Lịch sử Up tin. Tại đây bạn chọn tin rao vặt rồi click vào "Up tin rao vặt lên đầu ngay"

Cách Up tin miễn phí
Mỗi tin Rao vặt sau khi đăng, người đăng có thể tự Up miễn phí 1 lần / ngày. Để Up tin miễn phí bạn cần đăng nhập rồi vào Trang cá nhân > Up tin/ Lịch sử Up tin. Tại đây bạn chọn tin rao vặt rồi click vào "Up tin rao vặt lên đầu ngay"

Xem lại lịch sử Up tin
Chức năng này cho phép bạn xem lại ngày giờ của tất cả các lần đã Up và xem số lần Up còn lại. Bạn cần đăng nhập rồi vào Trang cá nhân > Up tin/ Lịch sử Up tin. Tại đây bạn chọn tin rao vặt, mục "Lịch sử Up tin rao vặt" sẽ xuất hiện phía bên dưới.